Podrška slepoj i slabovidoj deci u Smederevu

Tiflolozi, zapravo defektolozi obrauzovani za rad s učenicima koji imaju poteškoće u vidu, pomažu u obrazovanju slabovidih.

Smederevo – Tiflološka podrška slepoj i slabovidoj deci, učenicima i studentima, roditeljima i kasnije oslepelim osobama, bila je tema radionice koju je u Smederevu održao Savez slepih Srbije u saradnji sa njihovom organizacijom u gradu na Dunavu. Cilj servisa je pružanje kontinuirane podrške i osposobljavanje osoba oštećenog vida za zanimanja za koja se školuju ili prekvalifikuju, kao i postizanje bliže saradnje sa vaspitno-obrazovanim ustanovama i širenje svesti društvene zajednice.

Jelena Stojanović, predsednica Gradske organizacije slepih i slabovidih, navela je da u Smederekovu ima više od 200 osoba sa tim problemima, od čega je šestoro njih na školovanju.

-Imamo četvoro dece koja pohađa nastavu u redovnim školama u procesu inkluzije i dva đaka koji pohađaju nastavu u Školi za slepe u Zemunu. Zahvaljujući ovom skupu saznali smo za jednog slabovidog učenika u školi u Osipaonici. Na ovaj način želimo da roditeljima i školama ukažemo na to da postoji naša organizacija, da imaju kome da se obrate za pomoć – kaže Stojanovićeva i dodaje da je Smederevo jedan od osam srpskih gradova gde je uspostavljen servis tiflološke podrške, s ciljem da se slepim i slabovidim učenicima olakša školovanje.

Objašnjeno je da je tiflolog zapravo defektolog obrazovan za rad s učenicima i studentima s poteškoćama u vidu, uglavnom radi s onima koji su na školovanju u okviru inkluzije. Smederevska organizacija ima jednog tiflologa, reč je o Mari Ožegović, koja je i sama slepa. Nedavno je magistrirala i svoja znanja svakodnevno stavlja na raspolaganje onima kojima je njena pomoć neophodna.

-U okviru naših redovnih radionica ona pomaže deci koja su u procesu inkluzije, kroz individualni rad i mnoge druge načine. Imamo tiflotehnička pomagala koja im ustupamo, zahvaljujući ministarstvu nabavili smo dodatnu opremu da olakšamo deci, a njihove porodice osnažimo da pomognu da se dete uključi u svakodnevne tokove života – rekla je Jelena Stojanović.

Realizaciju radionice podržalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Savez slepih Srbije, kako se čulo, namerava da u saradnji s 45 lokalnih organizacija licencira servis tiflološke podrške i da se on proširi na sve gradove,

O. Milošević

Objavljeno: 04. 06. 2016.0

Izvor: POLITIKA -Srbija

Autor: O. Milošević

O tome i na:

PODRŠKA ZA SLEPE I SLABOVIDE UČENIKE – www.smederevskenovine.rs