Od 6. maja prijave za besplatne banje

REHABILITACIJA ZA PENZIONERE O TROŠKU PIO

Penzioneri,Foto Katarina Mihajlović

Dobra vest za penzionere! Fond PIO raspisao je poziv za penzionere čija primanja ne prelaze 26.324 dinara da od 6. do 21. maja konkurišu za besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u nekoj od 24 banje u Srbiji. Uslov za odlazak na oporavak je da poslednjih pet godina nisu koristili ovo pravo, kao i da o trošku PIO fonda nisu bili u lečilištu tog tipa. Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište u Srbiji. Zainteresovani uz prijavu treba da podnesu i poslednji ček od penzije, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo) i medicinsku dokumentaciju ukoliko je korisnik poseduje. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje rehabilitacije.

J. M.

Objavljeno: 04. 05. 2019.

Izvor: Srpski TELEGRAF – Vesti

Autor: J. M.

O tome i na:

Penzioneri za džabe u banju – www.novosti.rs