Da nezaposleni pronađu posao, subvencije 4,5 milijardi dinara

Beograd — Svi programi i mere aktivne politike zapošljavanja koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) biće pokrenuti do kraja narednog meseca.

Foto: Thinkstock

Beograd — Svi programi i mere aktivne politike zapošljavanja koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) biće pokrenuti do kraja narednog meseca.

Prema rečima Zorana Martinovića, direktora NSZ za aktivne mere zapošljavanja ove godine će imati na raspolaganju četiri milijarde dinara i dodatnih 550 miliona dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

U odnosu na prošlu godinu, dodao je Martinović, to je za oko 350 miliona dinara veći budžet, pošto je prošle godine za mere i programe zapošljavanja utrošeno 3,65 milijardi i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. 

„Merama i programima aktivne politike zapošljavanja 2018. godine bilo je obuhvaćeno blizu 30.000 nezaposlenih, a ove godine očekujemo da nadmašimo taj broj jer imamo veći budžet“, kazao je Martinović. 

On je rekao da će pored već dobro poznatih mera poput subvencija za zapošljavanje ili javnih radova, ove godine biće uvedene nove mere koje se odnose prvenstveno na mlade ljude. 

„Imaćemo programe koji će omogućiti da se mladi ljudi odmah po završetku srednje škole i fakulteta angažuju kao pripravnici. Namera nam je da tako pokušamo da mlade zadržimo u zemlji i odgovorimo na sve veću tražnju drugih država za našom radnom snagom“, izjavio je Martinović. 

Martinović je rekao da poslodavci i nezaposleni mogu da očekuju ove godine veće pojedinačne iznose za pojedine mere zapošljavanja.

Objavljeno: 12. 01. 2019.

Izvor: www.b92.net

Izvor: BETA