INVALIDSKE PARKING-KARTE: Nalepnice važe do marta

Jednostavnija procedura za izdavanje parking-karte za osobe sa invaliditetom. Sve zahteve korisnici podnose u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

Jednostavnija procedura za izdavanje parking-karte za osobe sa invaliditetom. Sve zahteve korisnici podnose u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

Procedura za izdavanje invalidske parking-karte i rezervacija parking-mesta za osobe sa invaliditetom je pojednostavljena, pa sada sugrađani sve potrebne papire i zahteve mogu da podnesu u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

– Pojednostavili smo proceduru i olakšali osobama sa invaliditetom da sve mogu da završe na jednom mestu, a ne, kao što je do sada bio slučaj, da se ide na tri različita mesta – istakla je Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu. – Podnošenje zahteva počinje od 1. januara, a produžićemo rok važenja parking-nalepnica iz 2018. godine do 15. marta, kako bi svi oni koji imaju ovo pravo mogli na vreme da podnesu zahteve bez prekida prava.

Svi zahtevi se nalaze na jednom obrascu i dovoljno je da stranka zaokruži onaj koji želi da ostvari. O zahtevu za ostvarivanje prava na besplatno korišćenje obeleženog parking-mesta na javnim parkiralištima na teritoriji grada rešava Sekretarijat za socijalnu zaštitu, dok zahtev za rezervaciju parking-mesta rešava Sekretarijat za saobraćaj. Posle završetka procedure oko izdavanja parking-nalepnice, „Parking servis“ je šalje o svom trošku na kućnu adresu lica koje je podnelo zahtev. 

Objavljeno: 27. 112. 2018.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: S. B. M.

O tome i na:

Jednostavnija procedura do parking nalepnice za osobe sa invaliditetom – www.beogad.rs