Обезбеђено 60 карата за паркирање особа са инвалидитетом у Оџацима

Локална самоуправа Оџака објавила је јавни позив ради добијање паркинг карте којом се означава возило инвалидног лица, ради коришћења паркинг места у овој години.

Фото: Општина Оџаци

Оџаци: Локална самоуправа Оџака објавила је јавни позив ради добијање паркинг карте којом се означава возило инвалидног лица, ради коришћења паркинг места у овој години.

Позив је упућен појединцима и удружењима особа са инвалидитетом са територије ове општине.

Лица које жели да оствари право на карту захтев подноси Општинској управи – Одељењу за друштвене делатности. Формилар захтева преузима се на општинској писарници. Ове године наручено је 60 паркинг- карата премда је лане било подељено 50. Слободан Свиленковић из Општине Оџаци објашњава, да је лане регистровано још једно удружење „Живети заједно”, па је процењено да ће бити потребно и више карата.

Карте за паркирање могу добити: инвалиди којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом, лица са трајним оштећењем организма или доњих екстремитета најмање 80 одсто, лица са мишићном дистрофијом, оболели од параплегије или квадриплегије, од церебралне парализе, мултипле склерозе, лица у  инвалидским колицима и они који имају оштећење вида најмање 90 одсто. Исто право могу остварити и војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, ратни и мирнодопски војни инвалиди, лица са сметњама у развоју и аутизмом и лица са обољењем бубрега које захтева трајну дијализу.

Уз захтев неопходно је приложити фотокопије потврде о телесном оштећењу и другу медицинску документацију, личну карту особе са инвалидитетом, односно пријаве пребивалишта за дете, саобраћајне дозволе која се води на особу са инвалидитетом или уговора о лизингу, возачке дозволе, фотографију лица које ће користити паркинг.    

З. Делић

Objavljeno: 09. 01. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Z. Delić