Poštanska marka za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembra, Pošta Sbije pustila je danas u opticaj prigodnu poštansku marku posvećena tom danu.

Foto Ministarstvo rada

 

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembra, Pošta Sbije pustila je danas u opticaj prigodnu poštansku marku posvećena tom danu. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovljen je 1992. kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obeležavaju taj dan sa ciljem da se unapredi i omogući osobam sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Ove godine se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava grafiičkim sloganom J=DNAKI. Slogan je integrisan u motiv marke čiji je autor Jakša Vlahović, akademski grafičar RJ „Srbijamarka“, dok je stručnu saradnju u realizaciji filatelističkog izdanja pružilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, bračka i socijalna pitanja Vladde Republike Srbije. Izdanje sadrži prigudnu poštansku marku nominalne vrednosti 23 dinara, koverat prvog dana (FDC) i prigodan žig. Marka je  štampana u tiražu od 25.000 komada.

U duhu prepoznatljive društveno-odgovorrne  prakse, Pošta Srbije se na ovaj naačin pridružuje obekežavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom,  ali i ističe  da u ovom poslovanju iskazuje posebnu senzitivnost za ovu osetljivu grupu građana, kako kroz podizanje dostupnosti usluga, tako i  aganžovanjem oko 400 zaposlenih sa invaliditetom koji su ravnopravni i  korisni članovi Poštinog kolektiva.

Izzvor: DANAS – Dodatak

Izvor: DANAS – Beograd

Autor: B. R.