Anketa o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radnom mestu

Kao sastavni deo procesa prikupljanja podataka, šaljemo vam link za online anketu, koja je kvantitativni deo istraživanja, da u koliko ste u mogućnosti, da je ispunite i prosledite dalje.

 

Poštovani,

Koristim ovu priliku da vas obavestim o realizaciji četvorogodišnjeg regionalnog projekta pod nazivom “Unapređenje ženskih radnih prava” u kojem, kao jedna od partnerskih organizacija, učestvuje i Kvinna till Kvinna. Projekat se realizuje u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, Bosni i Hercegovini i Albaniji, a ciljevi projekta su unapređenje zakona, politika i procedura za bolje rešavanje rodne diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, te umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i izveštavanje o pojavama diskriminacije na tržištu rada, sa posebnim fokusom na unapređivanje ženskih radnih prava.

 U prvoj projektnoj godini planiran je rad na istraživanju o diskriminaciji u oblasti rada na osnovu pola, što će uključiti analizu postojećeg pravnog okvira u Srbiji i izazova koji se odnose na implementaciju antidiskriminacijskih politika, a koje će biti osnova za predlaganje i zalaganje za unapređenje zakonskog okvira za sprečavanje diskriminacije i osnaživanje žena za prijavu diskriminacije na radnom mestu. Kao sastavni deo procesa prikupljanja podataka, šaljemo vam link za online anketu, koja je kvantitativni deo istraživanja, da u koliko ste u mogućnosti, da je ispunite i prosledite dalje.

 Link: http://surveys.reactororg.webfactional.com/index.php?sid=64355&lang=sr

(Alternativni link, za Facebook „Share“ sa grafikom: https://www.facebook.com/239935639514445/posts/1104368723071128/)

  • Molimo vas da anketu koji vam šaljemo ispunite i prosledite članicama/članovima vaših organizacija, bližim i daljim saradnicama/ima koje rade na polju ljudskih/ženskih/LGBTIQ*/manjinskih prava.
  • Anketu treba popuniti na individualnom nivou, ne u ime organizacije, zato što su nam važna individualna iskustva i stavovi povodom pitanja koja se nalaze u anketi.
  • Ukoliko želite da saznate više informacija o projektu i istraživanju, kontakt osoba je Sofija Vrbaški, koordinatorka na projektu  (sofija.vrbaski@kvinnatillkvinna.se).
  • Anketa je postavljena na sigurnoj online platformi, svi podaci/informacije koje budete uneli će biti bezbedni i anonimni.
  • U anketi su dobrodošli odgovori raznih slojeva populacije (ne samo žena, i ne samo žena koje se pretrpele diskriminaciju i nasilje na radnom mestu).
  • Molimo vas da anketu popunite najkasnije do 16. novembra.

 Hvala unapred na svakoj pomoći koju možete pružiti u istraživanju!

 Solidarno,

 SOFIJA VRBAŠKI

Project Coordinator

Kralja Milana 10/III | SRB – 11000 Belgrade

Phone +381 11 2688 935 | kvinnatillkvinna.org

FOR WOMEN’S RIGHTS SINCE 1993

Izvor: