Sport za sve mališane

Savet za osobe sa posebnim potrebama.

 

Savet za osobe sa posebnim potrebama.

Ukupno 709 učenika sa smetnjama u razvoju pohađa osnovne škole na teritoriji grada Novog Sada, zaključeno je 06. septembra na sednici Saveta za osobe s posebnim potrebama, a na zahtev Saveza za sport i rekreaciju invalida grada Novog Sada s predhodne  sednice. Naime i to je učinjeno da bi se i ti đaci uključili u sportsko-rekreativne aktivnosti koje Savez organizuje.

Kako je navedeno, najviše dece, 372, ide u OŠ „Dušan Radović“, a po 30 učenika sa smetnjama u razvoju pohađa OŠ „Sonja Marinković“ i „Miroslav Antić“ u Futogu.

Osnovna škola „Dositej Obradović“ i bukovačka „22. avgust“ nemaju učenike s smetnjama u razvoju.

Objavljeno: 07. 09. 2018.

Izvor: DNEVNIK – Novi Sad

Autor: L. R.

O tome i na:

– Sednica Saveta za osobe sa posebnim potrebama – www.skupstina.novisad.rs