U Kragujevcu besplatan prevoz za osobe s invaliditetom

Kragujevačka gradska Agencija za saobraćaj specijalizovanim kombi vozilom svakodnevno prevozi osobe koje koriste invalidska pomagala…

 

 

Kragujevačka gradska Agencija za saobraćaj specijalizovanim kombi vozilom svakodnevno prevozi osobe koje koriste invalidska pomagala. Potrebno je samo da korisnici, dan ranije zakažu vožnju, a kombi prevoz će u određeno vreme biti na naznačenoj adresi.

Lekarka u penziji Milena Stojanović boluje od mišićne distrofije, zbog kolica već šest godina koristi usluge taxi kombija.

U Kragujevcu ima puno aktivnih i angažovanih mladih ljudi sa invaliditetom. Trenutni kapaciteti ne zadovoljavaju naše potrebe i ne možemo da ga koristimo svakodnevno, jer prioritet imaju deca, kaže Milena Stojanović.

Uslugu prevoza osoba sa invaliditetom grad realizuje u saradnji sa Gradskom agencijom za saobraćaj , a vozači kombija taj posao smatraju i svojom ljudskom obavezom.

Vozači pomažu putnicima da uđu u vozilo i da se vežu, kako bi što bezbednije stigli na odredište, naglašava Edis Duraković, pomoćnik diretora GAS-a

Ova usluga pruža se od 2008 godine. Kombi koji je tada nabavljen u međuvremenu je dotrajao , tako da je grad sa 40.000 evra finansirao kupovinu novog, savremenijeg vozila.

Grad Kragujevac je ovu uslugu uveo imajući u vidu da se osobe sa invaliditetom, često nalaze u društveno nejednakom položaju jer ne mogu da koriste javni gradski prevoz, a taxi im je skup, kaže Nikola Ribarić, Načelnik gradske uprave za socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Usluge kombija koji je prilagođen korisnicima i ima hidrauličnu rampu, trenutno koristi 30 osoba sa invaliditetom.

Objavljeno: 29. 01. 2018.

Izvor: www.rts.rs

U Kragujevcu besplatan prevoz za osobe s invaliditetom – www.rts.rs

O tome i na:

– Специјализовано возило за особе са инвалидитетом – www.rtk.co.rs