Jedino nepokretnima besplatna vožnja

Novi pravilnik javnog gradskog prevoza ugrozio osobe sa motoričkim poremećajima kretanja.

Foto: V.N.

 

 

Beograd – Novi pravilnik javnog gradskog prevoza ugrozio osobe sa motoričkim poremećajima kretanja. Bez povlastica i nezaposleni invalidi. Ovom odredbom trećina obolelih ostala je bez prava na subvenciju.

Saznao sam da mi je kao osobi sa invaliditetom i neizlečivom bolešću ukinut besplatan „bus plus“ koji koristim poslednje tri godine. Oboleli od multiple skleroze i mišićne distrofije, sem ako nisu stopostotni invalidi, nemaju pravo na besplatan prevoz. Jer, kad budem invalid, onda će mi trebati autobus!

Ovaj komentar, ostavljen na društevnoj mreži „Tviter“, pokrenuo je pitanja oko toga ko sve ima pravo na besplatan prevoz, odnosno koliki utvrđen stepen invalidnosti neko mora da ima, da bi dobio besplatnu kartu.

Problem je nastao usvajanjem novog pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, koji je usvojen još u martu. Pravilnikom je predviđeno da, osim dijagnoze, koju su oboleli davali na uvid prilikom dobijanja povlastice, dostave i rešenje za tuđu negu i pomoć ili rešenje o gubitku radne sposobnosti ili rešenje o oduzimanju poslovne sposobnosti.

– Ovom odredbom trećina obolelih ostala je bez prava na besplatan prevoz, i to upravo oni koji taj prevoz mogu da koriste – ističe Dilbera Sarajlić, sekretar Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda. – Do sada su oboleli samo sa dijagnozom, za koju takođe ne postoji utvrđen obrazac, i ličnom kartom mogli da ostvare to pravo. Zahtevana rešenja sada im oduzimaju pravo na besplatnu vožnju, pošto trećina naših članova, pogotovo oni kod kojih je bolest u začetku, nemaju tuđu negu i još su sposobni da rade i zarađuju. Upravo njima koji su aktivni ovo pravo je oduzeto. Nisu im dali čak ni mogućnost da dobiju povlastice, odnosno da plaćaju nižu cenu za prevoz.

– Ogorčeni su i iz udruženja distrofičara Beograda, kojih je u prestonici oko 500, a od kojih značajan broj gradski prevoz i koristi – navodi Dušan Trajanović. Napominju i da sa njima niko iz Sekretarijata za saobraćaj i javni gradski prevoz nije kontaktirao pri izmeni ovog pravilnika.

Gradski sekretar za javni prevoz Uglješa Mitrović kaže da pravo na besplatan javni prevoz imaju sve osobe sa invaliditetom i njihovi pratioci, dok to pravo ne važi za osobe sa invaliditetom koje su zaposlene ili su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Potrebni dokazi

Prema Pravilniku o javnom tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada, od dokaza dostavlja se originalni izvod iz zdravstvenog kartona iz Doma zdravlja. Uz to i overena fotokopija rešenja o potpunom gubitku radne sposobnosti ili rešenje o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć, ili potvrda o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje u vidu nalaza, ocene i mišljenja organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Maloletna lica dostavljaju samo overenu fotokopiju komisijskog nalaza zdravstvene ustanove.

Pratioci gratis

Novim pravilnikom, određenim kategorijama invalida dato je i pravo na besplatan prevoz i za pratioca – podsetio je Uglješa Mitrović. – S obzirom na to da invalidni imaju stalnu potrebu za pratiocem, i on ostvaruje pravo na besplatan prevoz bez vozne isprave u prisustvu invalidnog, čime je obolelom, u zavisnosti od situacije, omogućeno da bira pratioca.

Objavljeno: 10. 08. 2017.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: S. B. M.