Нови „блоковски” систем паркирања за станаре

Станари кварта који је у систему наплате имају приоритет на листи корисника и право на повлашћену паркинг-карту, а од ове године, „Паркинг-сервис” је увео новине у начину издавања тих карата.

 

 

Нови Сад – Станари кварта који је у систему наплате имају приоритет на листи корисника и право на повлашћену паркинг-карту, а од ове године, „Паркинг-сервис” је увео новине у начину издавања тих карата, као и карата за предузетнике и правна лица. Станарска карта сада омогућава паркирање у читавом блоку у којем корисник има пребивалиште, за разлику од некадашњег система у којем је корисник био нешто више ограничен бројем паркинг-места, односно улица у којима важи станарска карта. Блоковско паркирање даје могућност да станари слободно паркинг-место потраже у много ширем рејону него што је то до сада био случај, те га на тај начин лакше пронађу.

Снажна урбанизација, као и чињеница да су због ниских цена половних аутомобила они постали доступни већем броју грађана, њихово масовно коришћење, како кретање, тако и мировање, стварају проблеме у вези с паркирањем. Политика паркирања би морала бити у функцији саобраћајне политике града.

– Основни циљ предузећа је осигурати висок ниво мобилности и доступности паркинг-места, уз рационално коришћење расположиве инфраструктуре, што уз наведене проблеме представља изазов – рекао је директор ЈКП „Паркинг-сервис” Стеван Лугоња. – Све чешће и масовније коришћење аутомобила постаје ограничавајући фактор просперитета и развоја града па је стога нужно свести коришћење возила на подношљиву меру.

Неопходно је управљање паркирањем, кроз ограничење његовог времена, наплату и цену. Увођење уличних паркинга у зону наплате има бројне предности, попут смањења времена тражења слободног паркинг-места, уштеде се сати непотребне градске вожње, што утиче на смањење потрошње горива па и нивоа загађености и буке. С друге стране, паркинг-места су доступнија већем броју корисника, решава се и проблем паркирања станара у датом подручју, док се у складу са стандардом обезбеђују и паркинг-места за особе с инвалидитетом.

Често је разлог полемике и захтева објашњење статус подстанара, односно корисника станова у зони наплате. Подстанари такође имају право на месечну карту за паркирање по бенефицираној цени, а услов за куповину станарске карте је да корисник у личној карти има пријављено пребивалиште у улици у којој се обавља наплата, као и возило у личној својини. Проблем имају они подстанари чији станодавци не поштују закон и не желе да их пријаве, иако су обавези да то учине.

Што се тиче службених возила, предузетници и правна лица који користе пословни простор у улици у којој се обавља наплата имају право на повлашћену паркинг-карту такође по блоковском систему. Повлашћени статус се огледа и у веома ниској цени паркинг-карте од 130 динара месечно, која се није мењала од 2012. године и убедљиво је најнижа у Републици Србији.

И. Миклоши

Станарске карте најјефтиније у Новом Саду

Станарске карте најјефтиније су у Новом Саду и стају 130 динара месечно. У Крагујевцу станарска карта кошта 200 динара, у Ваљеву 300, док се у Зрењанину њена цена креће од 350 до 600 динара по возилу, у зависности од локације паркиралишта. Цена у Београду износи 457 динара, а у Пожаревцу је 720 динара, док је у Нишу 508 динара у екстразони. У Суботици се разликују три зоне, па се цена формира од 638,62 динара за црвену зону, 510,89 за жуту, док је за плаву зону цена станарске карте 383,17 динара.

Objavljeno: 24. 01. 2017.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: I. Mikloši