Projekat za osobe sa invaliditetom

Predstavnici Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, 20. septembra su posetili Gradsku upravu Novog Pazara i predstavili projekat jačanja učešća njihovih članova u svakodnevnom životu zajednice. Primio ih je gradonačelnik sa saradnicima iz ovog resora.

 

Predstavnici Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, 20. septembra su posetili Gradsku upravu Novog Pazara i predstavili projekat jačanja učešća njihovih članova u svakodnevnom životu zajednice. Primio ih je gradonačelnik sa saradnicima iz ovog resora

Projekat o kojem je bilo reči finansira USAID i odnosi se na političko učešće osoba sa invaliditetom u svakodnevnom životu zajednice. Jedan od važnih zadataka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom je rad na lokalnom nivou u pet nerazvijenih opština u Srbiji, među kojima je i Novi Pazar, a u smislu povezivanja i bolje saradnje između ove organizacije sa predstavnicima lokalnih samouprava. Sastanku su prisutvovali i predstavnici svih organizacija koje se u Novom Pazaru bave osobama sa invaliditetom.

Prihvatajući realizaciju ovog projekta lokalna samouprava je za radnu grupu u okviru akcionog plana predložila da same organizacije, koje se bave osobama sa invaliditetom, delegiraju svoje predstavnike i na taj način još konkretnije doprinesu ostvarenju postavljenih ciljeva.

(D.J.)

Izvor: www.rtvnp.rs

Autor: D. J.

www.youtube.com/watch?v=v0mAzj2-RP4