Osobe sa invaliditetom ne prijavljuju diskriminaciju

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je sve osobe sa invaliditetom da se jave njenoj kancelariji ukoliko su izložene diskriminaciji, jer je to jedan od načina da se postupkom po preporuci unapredi njihov položaj.

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je sve osobe sa invaliditetom da se jave njenoj kancelariji ukoliko su izložene diskriminaciji, jer je to jedan od načina da se postupkom po preporuci unapredi njihov položaj.

„Pritužbe na diskriminaciju, na osnovu invaliditeta čine 10 odsto svih pritužbi koje stignu u Kancelariju poverenice za zaštitu ravnopravnosti, i četvrte su po broju pritužbi. Sve to svakako ne održava realno stanje jer verujemo da se naši gradjani sa invaliditetom sučavaju sa mnogo više slučajeva diskriminacije“, rekla je Janković.

Janković je na okruglom stolu „Strategija unapredjenja položaja OSI put do jednakosti OSI“ navela da u Srbiji ne postoji dovoljno jasan podatak o broju osoba sa invaliditetom (OSI).

„Pritužbe su od izuzetnog značaja i jako je bitno da nam stignu“, rekla je Janković i dodala da je podnošenje pritužbi besplatno i traje pet minuta, a kao razloge zbog kojih njihov broj nije veći navela je nepostojanje vere, nemanje vremena i strpljenja.

Poverenica je navela da se u oko 90 odsto slučajeva postupa po preporuci poverenika.

Prema njenim rečima, jedan od poslednjih problema rešenih zahvaljujući pritužbi odnosio se na novoizgradjenu gradsku pijacu u Nišu koja, ikako izgradjena po savremenim standardima nije imala pristup osobama sa invaliditetom.

Poverenica je zaključila da je u sistemu obrazovanja koje je ključno za dalje uključivanje osoba sa invaliditetom u javni i društveni život došlo do pomaka.

„Nakon naše preporuke usvojen je pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, učenika ili roditelja u obrazovnim ustanovama“, rekla je Janković.

Predsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Milan Stošić rekao je da u Srbiji ima od 600.000 do 800.000 invalida.

Stošić je na skupu čiji je cilj ubrzavanje procesa inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo, kao važno istakao da se kroz propise reguliše statusa roditelja dece sa invaliditetom.

On je podsetio da je zahvaljujući Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom usvojeni zakoni o znakovnom jeziku, upotrebi pasa vodiča ali faksimila umesto potpisa.

Direktor foruma mladih sa invaliditetom Mikica Budimirović naveo je da i pored zakona o zapošljavanju OSI i „dalje postoji trend njihovog nezapošljavanja“, jer je poslodavcima lakše da plaćaju penale čiji je iznos, sa tri mesečna primanja smanjen na jednu minimalnu zaradu.

Prema njegovim rečima, taj novac ide u odredjeni fond i to „ne bi bilo loše kada bi se ta sredstva koristila adekvatno“.

Budimirović je dodao da bi veliki broj invalida mogao biti zaposlen i u javnom sektoru, kada bi se poštovala kvota o njihovom zapošljavanju.

„Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih radnika obavezan je da u radnom odnosu ima jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavac sa 50 i više zaposlenih dužan je da ima najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom“, podsetio je on.

Budimirović je ocenio i da zakon o inkluzivnom obrazovanju nije najadekvatnije primenjen, jer se i dalje dešava da se slepi i slabovidi obrazuju za telefoniste, iako to radno mesto ne postoji godinama.

Na skupu je ocenjeno i da je neophodno da osobe sa invaliditetom postanu deo političkog sistema, a kako je navedeno medju poslanicima postoji samo jedan njihov predstavnik, i to ne u najvećoj Srpskoj naprednoj stranci, već u opoziciji.

Objavljeno: 08.09.2016.

Izvor: www.studiob.rs

Izvor: Beta