Kvalitetniji odmor za osobe sa invaliditetom

Kako bi se ukazalo na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju pri putovanjima, u Vrdniku je nedavno održan seminar „Položaj osoba sa invaliditetom u turizmu“.

 

Kako bi se ukazalo na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju pri putovanjima, u Vrdniku je nedavno održan seminar „Položaj osoba sa invaliditetom u turizmu“. U Srbiji ne postoji nijedna turistička agencija specijalizovana za organizovanje putovanja osoba s invaliditetom, a retko koji turistički centri ispunjavaju sve uslove za njihov boravak.

Organizovanje putovanja za osobe sa invaliditetom predstavlja veliki problem. Čak i u najvećim turističkim centrima u našoj zemlji teško je naći smeštaj u kojima oni mogu nesmetano da se kreću, prilagođene toalete, i rampe za prilaz hotelu.

„Ono što je nama u planu jeste da sa zemljama u regionu napravimo jedan zajednočki projekat kojim bi se napravili, na recimo svakih dvesta do trista kilometara objekti prilagođeni osoba sa invaliditetom. Ja sam na primer skoro putovao do Italije, i vi nemate ni jedan objekat gde bi ja mogao da odmorim“, kaže Darko Ivić, predsednik Hendi centra „Koloseum“ i Lige osoba sa invaliditetom.

Ljudima koji imaju oštećen vid potrebna su uputstva i meni na Brajevom pismu, zvučna upozorenja, ali i taktilne površine kako bi mogli nesmetano da se kreću. Cilj seminara održanog u Vrdniku jeste da se obuče svi hotelijeri i organizatori putovanja kako bi svoje usluge prilagodili osobama sa invaliditetom.

„Cilj je da se ljudima, prvenstveno zaposlenima u turističkom sektoru ukaže na probleme sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom prilikom putovanja i smeštaja. Mi ćemo to pre svega činiti kroz radionice i seminare, jer najbitnija je edukacija“, kaže Vladimir Pavković, Visoka turistička škola strukovnih studija iz Beograda.

U Srbiji ima oko pola miliona osoba sa invaliditetom, a u svetu oko 650 miliona. Oni zajedno sa neophodnom pratnjom, turističkim destinacijama i organizacijama godišnje donesu prihod od oko 80 milijardi evra.

Objavljeno: 02. 08. 2016.

Izvor: rts.rs