Firma angažovala osobe sa invaliditetom

Na evidenciji za zapošljavanje nalazi se više od 17.000 osoba sa invaliditetom, dok svega dve hiljade tokom godine pronađe radno mesto. Pozitivan primer zapošljavanja ove kategorije stanovništva je Zaštitna radionica „Lira“ u Kikindi.

 

Kikinda – Najveći problem kod osoba sa invaliditetom u Vojvodini je zapošljavanje i obrazovanje. Na evidenciji za zapošljavanje nalazi se više od 17.000 osoba sa invaliditetom, dok svega dve hiljade tokom godine pronađe radno mesto. Pozitivan primer zapošljavanja ove kategorije stanovništva je Zaštitna radionica „Lira“ u Kikindi.

Na području grada Kikinde, prema poslednjem popisu, bilo je oko 13.000 osoba sa invaliditetom, ali se vremenom taj broj smanjio za oko 25 odsto. Jedina firma u okrugu koja zapošljava osobe sa invaliditetom, i na neki način utiče na njihovu ličnu satisfakciju, jeste Zaštitna radionica „Lira“ Kikinda.

„Lira poseduje mnogo delatnosti i uvek je otvorena za nove poslove. Imamo dve krojačke radionice – jedna radi proizvode od tekstila, a druga od kože. Najviše se bavimo proizvodnjom zaštitne radne odeće, ali imamo i hemijsko pranje i čišćenje te odeće. S druge strane, bavimo se i održavanjem higijene i zelenih površina“, kaže Marija Hodžić, v.d. direktora „Lire“.

U pomenutoj firmi angažovane su osobe sa invaliditetom iz gotovo svih kategorija. U zavisnosti od stepena oštećenja, postavljeni su na odgovarajućim poslovima, ali je zadovoljstvo i ponovni povratak u društvo neprocenjivo.

„Kada čovek doživi nesreću ili povredu na radu, oseća se odbačeno jer više ne može da radi ono što je radio dok je bio zdrav. Tada se obično pada u depresiju ili se skupi snaga i pronađe rešenje. Na svu sreću otvorila se Lira“, ističe Branislav Malenčić, radnik „Lire“.

„Bilo bi dobro da se invalidi ne odbacuju od strane društva i ljudi koji nemaju nikakav zdravstveni problem. Invalidi treba da budu bolje prihvaćeni u društvu“, dodaje Slavica Lupul, takođe radnica „Lire“.

Država svake godine izdvoji sredstva za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Tako je za 2016. obezbeđeno više od pola milijarde dinara.

U Gradskoj upravi u Kikindi kažu da su osobe sa invaliditetom, kao teže zapošljive kategorije stanovništva, u posebnoj sferi interesovanja i da lokalna samouprava, u skladu sa svojim nadležnostima, podstiče njihovo zapošljavanje.

„Postoji praksa u Gradskoj upravi da nakon potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima na javnim nabavkama, pismenim putem zahtevamo od firmi, ukoliko postoji mogućnost, da za određenu vrstu poslova angažuje osobe sa invaliditetom“, objašnjava Dunja Vujčić, Sekretarijat društvenih delatnosti Kikinda.

„Nama nije potrebna pomoć već posao, kako bi uposlili svoje kapacitete. Lokalna samouprava je ove godine Liru uposlila na održavanju dela zelenih površina u gradu, kao i na šivenju majica za određene aktivnosti opštine“, navodi v.d. direktora „Lire“.

U našoj zemlji i dalje je najveći problem zapošljavanje i edukacija osoba sa invaliditetom. Danas se na zavodu za zapošljavanje nalazi više od 17.000 njih, a statistika pokazuje da se godišnje zaposli više od 2.000.

Izvor: www.rtv.rs

Autor: Branislav Ugrinov