Kuhinja na točkovima za stare i bolesne

Podrška mladima sa intelektualnim smetnjama.

 

Podrška mladima sa intelektualnim smetnjama.

Telenor fondacija i udruženje za pomoć osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“ predstavili su juče digitalni servis kojim će pomoći mladima sa intelektualnim smetnjama angažovanim na projektu „Kuhinja na točkovima“. Ovaj projekat nastao je sa ciljem da se mladim osobama sa intelektualnim smetnjama omogući zaposlenje. Mladi koji su radno angažovani na ovom projektu svakodnevno obezbeđuju tople obroke koje isporučuju na kućnu adresu starim, bolesnim i teško pokretnim osobama koje nisu u moućnosti da same pripremaju hranu.

U sklopu projekta, trenutno je zaposleno 12 mladih osoba koje dnevno raznesu do 80 toplih obroka, a planirano je da u naredne dve godine bude zaposleno još 10 mladih ljudi.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

Autor: Lj. M.

O tome i na www.beta.rs – Podrška Telenor fondacije mladima sa poteškoćama u razvoju