И уз међународну инвалидску картицу за паркинг добијају казну

Неколицина особа с инвалидитетом, које живе и раде у иностранству, а пореклом су из Србије, исказала је незадовољство због услуга ЈКП „Паркинг-сервиса“

 

Неколицина особа с инвалидитетом, које живе и раде у иностранству, а пореклом су из Србије, исказала је незадовољство због услуга ЈКП „Паркинг-сервиса“, односно издавања инвалидских картица за паркинг-места за особе с инвалидитетом. По њиховим речима, инвалидске маркице које поседују имају међународни карактер и с њима су путовали свуда по свету: Канада, Куба, Мексико… Једини проблем с паркирањем аутомобила који носе поменуте налепнице имају када дођу у своју државу јер им се овде те картице не признају.

– Наши контролори препознају само инвалидске картице које су издате у Србији – рекао је портпарол „Паркинг-сервиса“ Радован Јекнић. – Предузеће се веома ангажовало да картице на нивоу Србије буду исте. Од нас је потекла иницијатива и ушла је у Удружење паркиралишта Србије, које је донело одлуку о јединственој инвалидској картици.

Повлашћене паркинг-карте за паркирање особа с инвалидитетом на територији града Новог Сада издаје Канцеларија за особе с инвалидитетом, под ингеренцијом Градске управе за социјалну и дечју заштиту. Налепнице које они издају за наш град су универзалне и важе на територији Републике Србије. Такве налепнице контролори препознају и аутомобилима с тим налепницама не издају се посебне паркинг-карте.

Међутим, грађани који тренутно живе у иностранству, а желе да дођу у посету својим најмилијима, морају да предају захтев за издавање инвалидских картица препознатљивих нашим контролорима, без обзира на то што имају међународне инвалидске картице, признате у свим страним земљама, изузев код нас. Једино ће на тај начин моћи слободно да користе паркинг-места за особе с инвалидитетом, без бојазни да ће бити кажњени.

– Грађанима који немају пребивалиште на територији Републике Србије, већ су држављани неке друге земље, такву налепницу, иако је међународног карактера, наши контролори не препознају – изјавио је Јекнић. – Наша сазнања су да међународне инвалидске картице имају исти третман и у осталим градовима Србије, попут Београда или Ниша. Наравно да смо препознали проблем и требало би приступити његовом решавању, али на нивоу целе државе, а не појединачно по градовима и општинама јер ми сами нисмо у могућности то да урадимо.

Паркинг-места за особе с инвалидитетом имају право да користе они који имају пријављено пребивалиште у Новом Саду, којима су оштећени екстремитети (најмање 70 одсто телесног оштећења), оболели од церебралне парализе, дистрофије, параплегије и квадриплегије. Особе које имају оштећење вида најмање 90 одсто, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од прве до четврте групе инвалидности, као и особе на дијализи, такође имају право на израду паркинг-налепница за особе с инвалидитетом.

Уз захтев који се подноси Канцеларији за особе с инвалидитетом, прилаже се и слика корисника с фотокопијама личне карте за подносиоца захтева, возачке и саобраћајне дозволе, као и медицинске документације везане за инвалидност или болест, затим личне карте за одраслог члана заједничког домаћинства. За децу је неопходна фотокопија извода из матичне књиге рођених или пријава пребивалишта, уколико је члан домаћинства особа с инвалидитетом. Налепница се издаје за означавање једног возила особе с инвалидитетом, то јест члана заједничког домаћинства.

У зонама наплате у граду тренутно има око 8.500 паркинг-места, од чега је 400 обележено за особе с инвалидитетом.

И. Миклоши

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: I. Mikloši