Prelaz i za hendikepirane

Društvo za dečju i cerebralnu paralizu opštine Prokuplje pokrenulo je akciju sređivanja i asfaltiranja pružnog prelaza kod železničke stanice.

Prokuplje – Društvo za dečju i cerebralnu paralizu opštine Prokuplje pokrenulo je akciju sređivanja i asfaltiranja pružnog prelaza kod železničke stanice. Cilj je da se prelaz koga koriste stanovnici Garića, jednog 0d najvećih naselja u gradu, učini dostupnim osobama sa invaliditetom i starim osobama.

Izvor: BLIC – Srbija

Autor: Lj. M.