Uključivanje osoba sa invaliditetom u politički život

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković najavila je 22. decembra da će 2016. godina biti u znaku partnerstva parlamenta sa udruženjima osoba sa invaliditetom, čime se želi dati doprinos uključivanju tih osoba u društveni i politički život.

 

 

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković najavila je 22. decembra da će 2016. godina biti u znaku partnerstva parlamenta sa udruženjima osoba sa invaliditetom, čime se želi dati doprinos uključivanju tih osoba u društveni i politički život. Maja Gojković je, na obeležavanju početka projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji“, rekla da će u parlamentu biti oformljena radna grupa u kojoj će biti predstavnici svih parlamentarnih stranaka, a koji će razmatrati sve zahteve i potrebe osoba sa invaliditetom kako bi se one unapredile.

Ona je podsetila da u Srbiji ima 800.000 osoba sa invaliditetom koje se suočavaju sa brojnim preprekama ka učešću u društvenom i političkom životu i izbornom procesu.

Ambasador SAD Majkl Kirbi rekao je da će projekat, koji finansijski podržava američka Agencija za medjunarodni razvoj – USAID, pomoći osobama sa invaliditetom i unaprediti samu Srbiju. On je naveo da uključivanje u društveni i politički život tih osoba samo može da doprinese boljem životu i čitavoj državi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da pruža punu podršku projektu, napominjući da se svaka četvrta pritužba, koja joj pristiže, tiče diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Ona je navela da je u proteklih 15 godina napravljen pomak, da je uradjen dobar zakonodavni i strateški okvir, koji pruža osnov za dobru zaštitu osoba sa invaliditetom.

Brankica Janković je kazala da su najveće prepreke na koje osobe sa invaliditetom nailaze u obrazovanju i zapošljavanju, ali napomenula i da u srpskom parlamentu nema nijednog predstavnika osoba sa invaliditetom.

Koordinatorka projekta i predsednica Centra za samostalan život invalida Srbije Gordana Rajković rekla je da se politika uvek bavi osobama sa invaliditetom, bez obzira da li oni u njoj učestvuju ili ne, jer političari donose odluke koje direktno utiču na život osoba sa invaliditetom.

Projekat će trajati 18 meseci, a za to vreme treba da se ojača politička participacija osoba sa invaliditetom u Srbiji i unapredi njihov uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces čime bi se doprinelo ostvarivanju njihovih ljudskih prava i društvenoj uključenosti.

Izvor: www.beta.rs