Šajkaška zimnicijada

Šajkaš – U Šajkašu će se 11. oktobra 2015. godine održati po prvi put manifestacija pod nazivom Šajkaška zimnicijada čiji je organizator Udruženje građana Vera Ljubav Nada i Konjički klub „Filipus“ iz Šajkaša.

 

Šajkaš – U Šajkašu će se 11. oktobra 2015. godine održati po prvi put manifestacija pod nazivom Šajkaška zimnicijada čiji je organizator Udruženje građana Vera Ljubav Nada i Konjički klub „Filipus“ iz Šajkaša.

Udruženje Vera Ljubav Nada i konjički klub „Filipus“ okupljaju decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – uglavnom su to deca koja pohađaju ŠOSO „Milan Petrović“, kao i dece različitog uzrasta koja pohađaju redovne škole, gde svi zajedno imaju podjednake šanse da u jednoj zajedničkoj inkluzivnoj priči razviju svoje potencijale i pripreme se da ravnopravno učestvuju u zajedničkim aktivnostima.

Udruženje građana „Vera Ljubav Nada“ će predstaviti projekat formiranja socijalnog preduzeća „Sodara Filipus“ (Šajkaš) kao primer dobre prakse u oblasti zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa.

Izvor: www.rtv.rs