Osobe sa invaliditetom lakše do parking mesta

Izmenom Odluke o javnim parkiralištima koja je usvojena na poslednjoj sednici Skupštine grada, obezbeđuju se povoljniji uslovi za parkiranje osoba sa invaliditetom.

Kragujevac – Izmenom Odluke o javnim parkiralištima koja je usvojena na poslednjoj sednici Skupštine grada, obezbeđuju se povoljniji uslovi za parkiranje osoba sa invaliditetom.

Član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja Gordana Damnjanović naglašava da je izuzetno važno da ova posebno obeležena parking mesta kojih je u gradu 55 koriste isključivo osobe kojima su namenjena i da to bude poštovano i od strane drugih učesnika u saobraćaju.

Ova odluka se menja u onom delu u kome smo našim sugrađanima, osobama sa invaliditetom, obećali da ćemo spustiti lestvicu i učiniti sve da njihova inkluzija u društveni život naše zajednice bude što lakša, prihvatljivija i lepša i bolja. U tom smislu, Odluka koja je stupila na snagu 1. januara 2015. godine i koja je bila restriktivna u pogledu procenta invaliditeta, i podigla ga sa 70 na 80 procenata, je izmenjena i mi ćemo pratećim aktima nakon ove odluke taj procenat vratiti na 70 procenata. Ono što je novina u ovoj odluci je da se prvi put uvode roditelji dece obolele od autizma kao korisnici ovog prava i isključujemo restrikciju koja je vezana za korišćenje specijalizovanog kombi vozila. To konkretno znači da osoba koja ima procenat invaliditeta koji je veći od 70 odsto neće morati ubuduće da se opredeljuje da li će dobiti povlašćeno parking mesto, ili će se opredeliti za specijalizovano kombi vozilo. Takođe, još jedna novina koja je vezana za ovu odluku je rezervacija parking mesta – kaže Damnjanović.

Izvor: www.sumadijapress.co.rs