Invalidi

Dnevni boravak za oko 800 invalida rada otvoren je u Senti zahvaljujući donaciji JTI.

Dnevni boravak za oko 800 invalida rada otvoren je u Senti zahvaljujući donaciji JTI. Boravak su otvorili Makoto Očiai, direktor fabrike „JTI International“ a. d. Senta i Laslo Horvat, predsednik Saveza invalida rada. Svečanosti je prisustvovao i Ištvan Pastor.

Izvor: BLIC – Vojvodina

Više o tome na sajtu www.rtv.rs  (Otvoren Dnevni boravak za invalide rada). Vest je objavljena 24.06.2015.