KG: Izmene pravilnika o parkiralištima za osobe sa invaliditetom

Na inicijativu gradskog zaštitnika prava građana i Udruženje osoba sa invaliditetom (OSI), biće promenjena dosadašnja odluka o povlašćenom korišćenju javnih parkirališta za osobe sa invaliditetom.

Na inicijativu gradskog zaštitnika prava građana i Udruženje osoba sa invaliditetom (OSI), biće promenjena dosadašnja odluka o povlašćenom korišćenju javnih parkirališta za osobe sa invaliditetom.

Pravo na povlašćenu kartu ubuduće će imati osobe sa telesnim oštećenjem od najmanje 70 odsto, u odnosu na dosadašnjih 80 odsto.

Predložene su izmene odluke iz 2014. godine čime se procenat telesnog oštećenja za ostvarivanje prava menja sa dosadašnjih 70 procenata, na 80.

Skupština grada je na poslednjoj sednici prihvatila zajedničku inicijativu Udruženja osoba sa invaliditetom (OSI) i gradskog ombudsmana.

Gradsko veće će doneti Pravilnik koji će detaljno da reguliše uslove za korišćenje prava na olakšice za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom, kažu u Gradskoj upravi.

Izvor: www.ikragujevac.com