Започет пројекат Унапређење рада дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини

Удружење грађана Златиборски круг је у другој половини маја, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, започело реализацију пројекта Унапређење рада Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини.

Удружење грађана Златиборски круг је у другој половини маја, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, започело реализацију пројекта Унапређење рада Дневног боравка за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини. Златиборски круг је са овим пројектом учествовао на Годишњем конкурсу Министарства за побољшање положаја особа са инвалидитетом, а 18. маја, у Београду је потписан Уговор о сарадњи у реализацији пројекта.

Дневни боравак за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ је почео са радом 2009. године, а од 2014. године, Златиборски круг је пружалац ове социјалне услуге. При покретању Дневног боравка, основна школа у Чајетини је уступила две просторије, од којих је једна тада опремљена и користи се за функционисање ове услуге, а друга, потребна за подневни одмор млађих корисника и индивидуални рад са старијим корисницима је неопремљена. Тренутно се дневни одмор и све предвиђене активности, групни и индивидуални рад и дружење са волонтерима, реализују у једној просторији.

Овим пројектом је предвиђено уређивање и опремање просторије адекватним садржајем за дневни одмор и индивидуални рад са корисницима. У циљу боље социјализације корисника, у рад Дневног боравка се укључују и млади волонтери, али због одласка на школовање у друга места потребно је чешће организовање едукације за нове волонтере. Пројектом је планирана обука 15 нових волонтера, који ће се укључивати у реализацију креативних активности са корисницима.

Медијском кампањом током пројекта ће се повећати видљивост рада Дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Чајетини, као и Волонтерског социјалног сервиса који функционише у оквиру Златиборског круга.

Пројекат ће трајати пет месеци, а локални медији ће извештавати о свим реализованим активностима.

Izvor: www.zlatiborpress.rs