Čepom do osmeha – Konkurs za dodelu pomagala

NOVI SAD – Udruženje Čepom do osmeha otvorilo je konkurs za dodelu pomagala deci i mladima sa invaliditetom, koja imaju boravište na teritoriji Republike Srbije.

NOVI SAD – Udruženje Čepom do osmeha otvorilo je konkurs za dodelu pomagala deci i mladima sa invaliditetom, koja imaju boravište na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća imaju porodice, odnosno deca sa invaliditetom do 18 godina starosti, kao i redovni studenti do 26 godina.

Svi koji konkurišu, potrebno je da imaju urednu medicinsku dokumentaciju sa utvrđenom dijagnozom – za dokazivanje zdravstvenog stanja, invalidnosti, telesnog oštećenja, ometenosti u mentalnom razvoju.

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći na zvaničnom sajtu udruženja, gde se nalazi i obrazac zahteva za dodelu pomoći.

Popunjen formular, sa svom pratećom dokumentacijom, potrebno je u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Udruženje Čepom do osmeha, Dr Svetislava Kasapinovića 17/46, 21000 Novi Sad.

Rok za podnošenje Zahteva je 08.07.2015.  do 12 časova.

Za dodatne informacije dostupan je broj telefona Pravne službe udruženja 060 153 0233.

Izvor: www.rtv.rs

Zvanični sajt  Čepom do osmeha: www.cepomdoosmeha.org.rs