Staze za slepe samo dekoracija

NOVI SAD – Taktilne staze u Novom Sadu još od svog postavljanja 2005. godine potpuno su nefunkcionalne. Njihova uloga svela se na ukrasnu, a slepim i slabovidim osobama je ovim neodgovornim činom u znatnoj meri otežano je bezbedno kretanje našim gradom.

NOVI SAD – Taktilne staze u Novom Sadu još od svog postavljanja 2005. godine potpuno su nefunkcionalne. Njihova uloga svela se na ukrasnu, a slepim i slabovidim osobama je ovim neodgovornim činom u znatnoj meri otežano je bezbedno kretanje našim gradom.

Staze sastavljene od sivih ploča sa žljebovima i kružnim ispupčenjima namenjene su pre svega za kretanje slepih i slabovidih osoba. Međutim, one ne služe toj svrsi, što prema rečima predsednice Gradske organizacije slepih Novog Sada, Neze Đurkić, za posledicu ima znatno otežano kretanje slepih i slabovidih osoba.

„Pa kažu – osobe sa invaliditetom su kod nas slabo vidljive. Pa naravno da smo slabo vidljivi kad znamo da ćemo na svakom koraku naići na prepreku zbog koje možemo i da se povredimo. Imam povredu očiju pa ajd sad da čuvam i noge da se i tu ne povredim“, kaže Đurkić

Kao razloge za neupotrebljivost staza, Neza Đurkić navodi neinformisanost nadležnih o nameni tih ploča, nemar sugrađana koji takođe ne znaju njihovu svrhu, ali i činjenicu da udruženja slepih i slabovidih nisu bila konsultovana pri njihovom postavljanju.

„Znači da je to bačen materijal, a skuplji je od običnog. Evo kod katedrale imate i jednu mapu postavljenu za koju su stvarno bačene pare. Mi pojma nemamo ni da je to postavljeno ni čemu služi: A, zaista ne služi ničemu. Novac je opran, bačen, šta je urađeno ne znam. Ko je najodgovorniji za njihovo pogrešno postavljanje? Pa ja mislim ZIG“, veli Đurkić.

Umesto odgovora na naša pitanja, iz Zavoda za izgradnju grada, dobili smo dopis u kom navode da je taj problem jedan od „loših primera iz prošlosti“, kada principi pristupačnog okruženja nisu primenjivani što danas, kako su naglasili, nije slučaj.

U projektima nadležnih javnih preduzeća još ne postoje planovi za rekonstrukciju taktilnih staza koje u Novom Sadu imaju isključivo dekorativnu ulogu. Pored toga, zvučni semafori su postavljeni na samo 11 raskrsnica u našem gradu, a nedostaju i drugi oblici zvučne i taktilne signalizacije. Iz ovih razloga, javni prostor je potpuno neprilagođen za kretanje više od pet stotina naših sugrađana i sugrađanki.

Izvor: www.rtv.rs

Autor: Ksenija Pavkov

www.youtube.com/watch?v=Fp_bxgTv7F4