Podnošenje zahteva za parking mesto za osobe sa invaliditetom

33

Gradska uprava je saopštila da je počelo podnošenje zahteva za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom.

Gradska uprava je saopštila da je počelo podnošenje zahteva za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom.

Ova parking mesta mogu da koriste osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Novom Sadu, kojima su oštećeni ekstremiteti (najmanje 70% telesnog oštećenja), oboleli od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize, osobe koje imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i osobe na dijalizi. Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu – Kancelarija za osobe sa invaliditetom, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1. Uz zahtev se prilaže slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Nalepnica za označavanje vozila preuzima se u Kancelariji  za osobe sa invaliditetom, Trg slobode 3 (I sprat Poslovnog centra „Apolo“) u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva. Nalepnice za 2014. godinu važe do 31. januara 2015. Obrazac zahteva može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave za opšte poslove i na sajtu Grada www.novisad.rs.

Izvor: www.021.rs

Оставите одговор