Seminar o licenciranju personalne asistencije

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor učestvovao je 31. jula u Jagodini na seminaru za licenciranje personalne asistencije.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor učestvovao je 31. jula u Jagodini na seminaru za licenciranje personalne asistencije.

Seminar u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije vodila je Gordana Rajkov, predsednica tog udruženja, koje poseduje i prvu licencu u Srbiji za pružanje usluga personalne asistencije. Gordana Rajkov predstavila je čitav proces licenciranja, a raspravljalo se i o sprovođenju daljih postupaka za procedure i standarde, kako bi se kasnije sve to unelo u odgovarajući zakon kao obaveza.

Uz predstavnike svih lokalnih organizacija za samostalni život osoba sa invaliditetom u Srbiji, seminaru su prisustvovale i Terezija Paštrović, predsednica i Julijana Čatalinac, sekretarka Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom. Somborska organizacija je u grupi sa organizacijama, koje ispunjavaju uslove za licenciranje. To se pre svega odnosi na iskustvo od najmanje dve godine u pružanju usluge PA, što se dokazuje ugovorima između organizacija i onoga ko je uslugu finansirao.
Izvor: www.soinfo.org

Оставите одговор