Čačak sve više pomaže osobe sa invaliditetom

35

U Srbiji je napravljen pomak kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditetom ali su oni, nažalost, još uvek diskriminisani i imaju brojne probleme, kaže u razgovoru za Ozonpress Marija Vojvodić, koordinator za socijalnu zaštitu grada Čačka, dodajući da su najčešći problemi osoba sa invaliditetom siromaštvo, pristupačnost, zapošljavanje…

U Srbiji je napravljen pomak kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditetom ali su oni, nažalost, još uvek diskriminisani i imaju brojne probleme, kaže u razgovoru za Ozonpress Marija Vojvodić, koordinator za socijalnu zaštitu grada Čačka, dodajući da su najčešći problemi osoba sa invaliditetom siromaštvo, pristupačnost, zapošljavanje… Prema njenim rečima, iako postoji dobra zakonska regulativa (donet je Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji OSI 2009. godine, Zakon o socijalnoj zaštiti 2011. godine…) prisutan je problem odgovarajuće implementacije. U posebno teškoj situaciji su  žene sa invaliditetom, koje čine 57,39 odsto u ukupnoj populaciji osoba sa invaliditetom u Čačku, koje su siromašnije od muškaraca, ekonomski zavisne, sa manjom dostupnošću obrazovanju, savremenim tehnologijama, zapošljavanju….

Marija Vojvodić posebno ističe činjenicu da Čačak svake budžetske godine povećava sredstva koja se izdvajaju za osobe sa invaliditetom i da ona ove godine iznose 1,8 odsto u odnosu na ukupan budžet grada, što prema njenim rečima, dokazuje da je sistem podrške lokalne samouprave osobama sa invaliditetom sve usmereniji i potpuniji.

– Strategija održivog razvoja grada Čačka prepoznaje osobe sa invaliditetom kao društveno osetljivu grupu i u skladu sa njom lokalna samouprava donosi odluke koje definišu pojedina prava i usluge iz svoje nadležnosti. Među najznačajnijim uslugama koje finansira grad je svakako usluga dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju koja se vrši u novootvorenoj ustanovi kapaciteta 100 korisnika. Za korisnike i njihove porodice ova usluga je od nemerljive dobrobiti jer direktno utiče na unapređenje kvaliteta života u vlastitoj sredini. Troškove dnevnog boravka (preko 60 miliona dinara) u celini snosi budžet grada Čačka za preko 60 korisnika, navodi Marija Vojvodić.

Kada je reč o finansiranju udruženja građana, Čačak svake godine raspisuje konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog značaja. U 2014. godini za 9 udruženja koja se bave pitanjima osoba sa invaliditetom opredeljena sredstva iznose preko 6 miliona za programske aktivnosti.

– Svakako treba istaći uslugu personalne asistencije koju sprovodi Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Čačak. Pružalac usluge pomoći u kući, Centar za socijalni rad grada Čačka, uslugu pomoći u kući pruža ne samo starim i odraslim licima već i deci sa smetnjama u razvoju već osam godina. Pruža se i usluga ličnog pratioca deteta, kao vid podrške uključivanju u obrazovni sistem i aktivnostima u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Inkluzijom dece sa smetnjama u razvoju u redovne obrazovne tokove, u školu „1. novembar“ se sada upisuju deca sa sve specifičnijim, višestrukim smetnjama u razvoju. Grad u potpunosti finansira i školovanje dece sa smetnjama u razvoju, koja pohađaju škole van Čačka, kao i troškove gradskog i prigradskog prevoza za razlicite kategorije lica sa invaliditetom i njihove pratioce. Kao jednu od mera, od ove godine, svakako treba pomenuti i pravo na besplatno letovanje dece sa smetnjama u razvoju do četvrtog razreda osnovne škole, u dečijem odmaralištu „Ovčar“ u Ulcinju, kaže koordinatorka za socijalnu zaštitu Marija Vojvodić.

Ranijih godina nisu postojali celoviti statistički podaci o osobama sa invaliditetom u Srbiji. Institucije koje pružaju određene vrste usluga i servisa osobama sa invaliditetom vode parcijane evidencije o korisnicima svojih usluga.

Tako recimo fond PIO ima podatke za oko 5.000 korisnika invalidske penzije, dok fond PIO i Centar za socijalni rad imaju podatke za oko 2.000 korisnika naknade za tuđu negu i pomoć. Podaci se odnose pre svega na specijalizovane servise namenjene osobama sa invaliditetom. Ovakvi parcijalni podaci teško mogul da pruže celovitu sliku o osobama sa invaliditetom.

Na inicijativu i predlog organizacija osoba sa invaliditetom da se ovo pitanje uvede u proces popisa stanovnistva to je i učinjeno 2011. godine.

Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva, grad Čačak ima 7.785 osoba sa invaliditetom i 1.387 osoba čiji je invaliditet nepoznat, ukupno 9.172 lica, odnosno skoro oko 8 odsto u odnosu na ukupan broj stanovnika. Od tog broja 3.908 je muškaraca, a 5.264 su žene. Prosečna starost osoba sa invaliditetom je 68,26 godina, a kod osoba sa invaliditetom čiji je status invaliditeta nepoznat je 41,71 godinu.

Prema popisu, sprovedenom 2011. godine, populacija osoba sa invaliditetom starija od 65 godina dominira u ukupnom broju osoba sa invaliditetom sa 56,26 odsto. Odrasle osobe sa invaliditetom, od 30-64 godine, čine 36,33 procenata ukupne populacije osoba sa invaliditetom, a dece i mladih, do 29 godina starosti, je 7,39 odsto.

Najviše Čačana ima invaliditet u hodu – 4.653, a zatim sledi status invaliditeta zbog vida – 3.311, i sluha 1.841.

Zatim slede problemi sa samostalnošću – 1.244, pamćenjem 1.103 i komunikacijom 762.

Izvor: www.ozonpress.net

 

Оставите одговор