Prilagođavaju se plaže u Crnoj Gori za osobe sa invaliditetom

U saradnji sa Udruženjima paraplegičara iz Budve i Kotora, a u cilju unapređenja turističke ponude na crnogorskom primorju i obezbjeđivanja što boljih uslova za pristup obali svim građanima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom privodi kraju radove na montaži i postavljanju silaznih rampi u more i platoa za sunčanje za lica sa invaliditetom.

U saradnji sa Udruženjima paraplegičara iz Budve i Kotora, a u cilju unapređenja turističke ponude na crnogorskom primorju i obezbjeđivanja što boljih uslova za pristup obali svim građanima, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom privodi kraju radove na montaži i postavljanju silaznih rampi u more i platoa za sunčanje za lica sa invaliditetom.

Na plažama u Igalu, na Ponti Seljanovo u Tivtu, Žutoj plaži u Kotoru, kupalištu Sen Trope na Slovenskoj plaži u Budvi, kupalištu Arena u Bečićima, plaži Auto-kampa u Buljarici, na plaži Topolice u Baru i na Maloj plaži u Ulcinju predviđeno je da se postave drvene montažno-demontažne konstrukcije za osobe sa invaliditetom.

„Zaključno sa današnjim danom, četiri plaže i to u Igalu, u Tivtu, u Budvi i Kotoru biće u potpunosti osposobljene za korišćenje od strane lica sa invaliditetom. Do kraja ove sedmice biće završeno postavljanje i konstrukcija rampi i platoa u Bečićima, Baru, Ulcinju i Buljarici”, kaže se u saopštenju.

Konstrukcije podrazumijevaju rampu za prilaz moru i plato za sunčanje, a izrađuju se od drveta sa ogradama od aluminijuma.

“Površina silazne rampe i platoa za sunčanje izrađena je od sibirskog ariša koji je obrađen tako da ima protivkliznu površinu, što ga čini pogodnim za ovaj tip konstrukcije. Sve rampe i platoi projektovani su shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom”, kazali su u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

Zakupci kupališta na kojima su postavljene rampe i platoi obavezali su se da iste ne smiju oštetiti, kao i da moraju čistiti i održavati konstrukcije.

Takođe, ne smiju dozvoljavati pristup rampama i platoima licima koja nemaju invaliditet i ne smiju naplaćivati korišćenje rampi licima sa invaliditetom.

Tekst preuzet sa Disabilityinfo

Оставите одговор