Обавештење за кориснике помоћи у приватном смештају у Београду ван општине Обреновац

Обавештавамо могуће кориснике хуманитарне помоћи-евакуисана лица из Обреновца услед поплава која су у приватном смештају у Београду ван општине Обреновац да нови критеријуми за поделу помоћи важе од 1.јула 2014.године.

Обавештавамо могуће кориснике хуманитарне помоћи-евакуисана лица из Обреновца услед поплава која су у приватном смештају у Београду ван општине Обреновац да нови критеријуми за поделу помоћи важе од 1.јула 2014.године.

Право на помоћ имају лица или породице чији су стамбени објекти претрпели тоталну штету или чији објекти до даљњег нису условни за смештај/повратак је предуслов да би се разматрао по осталим критеријумима основ за стицање права на добијање хуманитарне помоћи. У поступку утврђивања права на хуманитарну помоћ тражи се на увид следећа документација:копија записника о евидентирању штете или потврда општине Обреновац као доказ о поплављености стамбеног објекта.
Остали критеријуми социјалне угрожености су:
1.    Вишечлане породице погођене последицама поплава – породице са троје или више деце до 14 година;
2.    Самохрана старачка домаћинства погођена последицама поплава чији сродници нису у могућности да им помогну и чији су приходи испод просечне месечне зараде за Републику Србију;
3.    Једнородитељска породица са двоје или више деце, погођени последицама поплава чији месечни износ прихода не прелази 8000 динара по члану домаћинства;
4.    Породице у којима су лица са инвалидитетом, непокретна и слабо покретна лица уколико не остварују права из домена социјалне заштите;
5.    Незапослена лица без прихода која нису на евиденцији Центра за социјални рад.
Ови критеријуми се већ примењују у Обреновцу. Да би неко добио помоћ ван територије ГО Обреновац треба да има потврду Црвеног крста и Градске општине  Обреновац на којој ће бити оверено да помоћ прима ван Обреновца. Уколико нису попунили упитник и добили потврду из оправданих разлога могу то да учине у Црвеном крсту Обреновац, ул. Кожарска бр.1. радним даном од 9-15 часова уз лична дикумента и потврду општине или записник за утврђивање штете.
Организацијама Црвеног крста у Београду ће се достављати подаци о особама које могу бити корисници хуманитарне помоћи и само они који на потврдама Црвеног крста Обреновац и ГО Обреновац буду имали назнаку да желе да добијају помоћ ван територије Обреновца.Дакле корисници ће према утврђеним критеријумима од 1.јула добијати помоћ само на једном месту или у Обреновцу или на општини у Београду где су смештени.

Оставите одговор