Unapređenje socijalnih veština

Radionice za lica koje profesionalno pomažu OSI.

Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije (UIPS), uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kroz tri radionice, od 9. maja do 13. juna ove godine sprovelo je projekat pod nazivom „Pružimo više, pružimo bolje“. Projekat  je imao za cilj da osnaži osobe sa invaliditetom da bi se, razvijanjem sposobnosti za uspešno samostalno funkcionisanje, lakše uključile u društvenu zajednicu. Naime, stručnjaci iz UIPS-a su uočili da nedostatak socijalnih veština kod osoba sa invaliditetom ima za posledicu život u izolaciji, što je, prema istraživanjima sprovedenim i kod nas i u svetu, jedan od najvećih problema sa kojima se oni susreću u odnosima sa porodicom, prijateljima, institucijama i radnom sredinom.

Prema rečima Mirjane Pantelić, sekretara UIPS-a i rukovodioca tima za primenu ovog projekta, osnovne aktivnosti su održavanje radionica na kojima defektolozi, pedagozi, psiholozi, sociolozi, androgozi i socijalni radnici angažovani na poslovima socijalne integracije i profesionalne asistencije koju pužaju OSI, uče o socijalnim kompetencijama i socijalnim veštinama. Nakon radionica, ovi stručnjaci iz Subotice, Novog Sada, Petrovaradina, Zrenjanina, Kikinde, Kovina, Beograda, Smederevske Palanke, Ivanjice, Stopanje, Kragujevca i Smedereva će u narednom period razvijati strategije i programe unapređenja socijalnih veština osoba sa invaliditetom. Svi učesnici radionica zaposleni su u preduzećima za socijalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i članovi su stručnih timova za sprovođenje mera i aktivnosti njihove profesionalne rehabilitacije.

U okviru prve radionice, pod nazivom „Procena socijalnih veština“, kroz teorijski i radionički deo govorilo se o socijalnim veštinama i njihovom značaju za OSI. Tema druge radionice (30. maja) bila je „Strategija i programi za razvoj socijalnih veština“, a treću radionicu, pod nazivom „Primena strategija za razvoj socijalnih veština“, učesnici su realizovali 13. juna ove godine. U okviru nje se raspravljalo o socijalnim veštinama neophodnim za integraciju u radnu sredinu i o praktičnoj primeni strategija za razvoj takvih veština.

Obuku stručnih lica obavila je prof. dr Gordana Odović sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, a nakon održanih radionica učesnici su istakli da su zahvaljujući dobrom predavaču sa lakoćom obradili zadate teme. Organizatori iz UIPS-a očekuju da će ove edukacije pozitivno uticati na promene u radu učesnika.

Оставите одговор