Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije, u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije je realizovao projekat „Ujedinjenim snagama do poliitičkog i ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom“.

Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije, u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije je realizovao projekat „Ujedinjenim snagama do poliitičkog i ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom“.

Osnovni cilj projekta bio je da poveća političko učešće osoba sa invaliditetom (OSI) i ojača ulogu organizacija OSI u kreiranju opšte politike, koja će doprinositi socijalnoj uključenosti osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Podršku projektu su dali Nacionalni demokratski insitut, Tim za smanjenje siromaštva i socijalnu uključenost Vlade Republike Srbije i Grupa 484 a projekat je finansirao program EIDHR Evropske komisije u Srbiji.

Konferencija za novinare Centra za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije – „Ujedinjenim snagama do političkog i ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom“ je održana 30. maja u Medija centru u Beogradu.

 

Оставите одговор