Naš kandidat u Komitetu UN

Beograd — Na VII Konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Damjan Tatić reizabran za člana Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom.

Beograd — Na VII Konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Damjan Tatić reizabran za člana Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom.

Kandidat Srbije, kako je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izabran je u prvom krugu sa osvojenih 80 glasova od ukupno 142. Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom Srbija je ratifikovala 2009. godine.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predložilo je Damjana Tatića za člana Komiteta i sa ministarstvom spoljnih poslova aktivno učestvovalo u lobiranju za njegov izbor, navedeno je u saopštenju.

Оставите одговор