Dostupna baza servisa podrške za osobe sa invaliditetom

23

Kako bi se, na jednom mestu, objedinile informacije o servisima (uslugama) podrške na lokalnom nivou, vrsti usluga koje se pružaju, kao i profilima pružalaca usluga, kreiran je portal www.servisipodrske.info o svim dostupnim servisima (uslugama) podrške za osobe sa invaliditetom iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja.

Poštovani,

Kako bi se, na jednom mestu, objedinile informacije o servisima (uslugama) podrške na lokalnom nivou, vrsti usluga koje se pružaju, kao i profilima pružalaca usluga, kreiran je portal www.servisipodrske.info  o svim dostupnim servisima (uslugama) podrške za osobe sa invaliditetom iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošlјavanja.

Portal je rezultat projekta “Održivi servisi podrške za osobe sa invaliditetom” koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Dostupna baza servisa podrške za osobe sa invaliditetom

Оставите одговор