#simulacijapg

UMHCG i CDT su organizovali 31. marta u Podgorici simulaciju kretanja pomoću pomagala koje koriste osobe sa invaliditetom.

UMHCG i CDT su organizovali 31. marta u Podgorici simulaciju kretanja pomoću pomagala koje koriste osobe sa invaliditetom. Simulacija u kojoj su, pored ostalih, učestvovali ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, ombudsman Šućko Baković, poslanici Draginja Vuksanović, Goran Tuponja, i Halil Duković, stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski, savjetnica za vladavinu prava i evropske integracije u DUE u Crnoj Gori Barbara Rotovnik, pomoćnice ministara za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović i ministra prosvjete Mubera Kurpejović dio je kampanje “Ovo su naša mjesta”.
Simulacija kretanja podrazumijevala je da učesnici koriste invalidska kolica ili bijeli štap tokom kratke šetnje oko Rimskog trga i na taj način nailaze na prepreke sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću usljed nedostatka spuštenih ivičnjaka, zbog nepropisno parkiranih automobila i postavljenih predmeta. Tokom šetnje, svaki učesnik je imao pratnju i podršku od zaposlenih i članova UMHCG.
Nakon simulacije, minister Bošković kazao je novinarima da je najveća prepreka u spoznavanju problema osoba sa invaliditetom ljudski faktor i nedovoljno svijesti o brojnim barijerama sa kojima se susreću i nepristupačnost za učešće u javnom životu.
-Sve što se fizički može ispaviti i napraviti je mnogo lakše, jer mi još dovoljno nemamo svijest da i ovo pravo treba tretirati u oblasti ljudskih prava, a ne kao pitanje socijalne i zdravstvene zaštite – rekao je Bošković, naglašavajući da je važno da građani shvate da se mora omogućiti bolji i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom.
Stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski ocijenio je da je kretanje pomoću kolica izuzetno otežano.
-Nadam se da će se ove fizičke barijere što prije ukloniti. Znam da to nije lak posao, ali svi moramo zajednički raditi na tome da ova populacija ima normalne uslove za život. To podrazumijeva u pristup socijanoj i zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i obrazovanju – kazao je on.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković takođe je učestvovao u simulaciji i kazao da je nepristupačnost državnim i javnim institucijama ozbiljan problem i da je krajnje vrijeme da se nadležni organi posvete njegovom rješavanju.
-Nijesam vjerovao do danas da ima toliko prepreka, a s obzirom na to da sam imao priliku da vidim kako se kreću osobe sa invaliditetom, bez pomoći asistenta nijesam mogao ući u zgradu Radio Televizije Crne Gorte, što će reći da su institucije totalno nepristupačne sa osobe s invaliditetom. Velika stepeništa su ozbiljan problem, a fizičke barijere na svakom koraku postoje. Apelujem na građane da ne zauzimaju površine za parkiranje koje su namijenjene ovoj populaciji – rekao je Baković.
Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra za ljudska prava smatra da je krajnje jasno koje su sve prepreke na koje nailaze osobe sa invaliditetom. „Svaka i najmanja fuga se osjeti, niz je prilaza Trgu Vektre, a osobe sa invaliditetom mu mogu prići samo sa jedne strane“, objasnila je. Smatra da nije dovoljno samo uskladiti zakonske regulative sa civilizacijskim, evropskim standardima, već da se mora poštovati i princip ravnopravnosti i omogućiti da se osobe sa invaliditetom što efikasnije i bolje uključe u društvo. Sada radimo i reklame i bilborde, na kojima su i ljudi sa invaliditetom, a organizujemo i obuke i radimo na edukaciji, posebno onih ljudi koji su u stalnom kontaktu sa njima, zaključila je.

Goran Tuponja, poslanik Pozitivne Crne Gore, vjeruje da je ovo dobra ideja da se sagledaju problemi korisnika kolica, te da konačno uviđaju da problem nisu finansijska sredstva, već zanemarivanje.
„Ako vidite spuštenu rampu ili auto parkirano na mjestu naznačenom za osobe sa invaliditetom, jasno je da se radi o nesavjesnosti i neodgovornosti ljudi“, objasnio je. On vjeruje da bi ljudi koji imaju mogućnost da utiču na javne politike i donose odluke trebalo da prodju kroz ovakvu simulaciju, kako bi izoštrili svoju sliku o potrebama osoba sa invaliditetom.
Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić, koja je inicijator ovog događaja, kazala je da je na  simulaciji učestvovalo preko dvadesetak osoba.
-Skoro sva mjesta u glavnom gradu su nepristupačna, ali smo za  događaj odabrali mjesta koja su bila najbliža kako ruta ne bi trajala previše dugo. Što se tiče same rute koje su obavile  grupe, moglo se vidjeti da postoje brojni spušteni ivičnjaci na kojima postoje žardinjere i ostale barijere koje onemogućavaju pristup osobama sa invaliditetom i njihovo kretanje. Od nadležnih institucija konkretno smo zatražili da se reguliše parkiranje na mjestima koja su propisana za osobe sa invaliditetom, ne samo zbog nas već zbog svih građana – zaključila je ona.
U simulaciji su pored već nabrojenih učestvovali i predstavnici Glavnog grada, Ministarstva održivog razvoja i turizma, urednik portala Vijesti Srdan Kosović i drugi.

Udruzenje mladih sa hendikepom Crne Gore(AYDM)

 

 

Оставите одговор