Mogućnosti unapređenj​a politika u oblasti zapošljava​nja osoba sa invalidite​tom

21

Još jednom Vas pozivamo na lokalnu debatu „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, koja će se održati u petak, 07.03.2014, u In Centru – Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju (ul. Cara Lazara 5-7),sa početkom u 12:00h.

Poštovana/i,

Još jednom Vas pozivamo na lokalnu debatu „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, koja će se održati u petak, 07.03.2014, u In Centru – Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju (ul. Cara Lazara 5-7),sa početkom u 12:00h.

Želimo da čujemo Vaše mišljenje i iskustva u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koje će biti osnova za kreiranje preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja. Na debati će biti predstavljeni i rezultati istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada: problemi sa ponudom i potražnjom rada, problemi sa posredovanjem na tržištu rada, preporuke za povećanje aktivizma osoba sa invaliditetom, kao i preporuke za povećanje zaposlenosti i kvaliteta zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

U prilogu možete da pronađete poziv i više informacija o događaju.

Molimo Vas da potvrdite svoje prisustvo.

Lokalna debata Beograd poziv

Оставите одговор