Osobe s invaliditetom lično po pomagala?

NOVI SAD – Gledateljka čiji identitet je poznat redakciji, potražila je našu pomoć, pošto se suočila sa zahtevom da njena nepokretna majka, i pored nalaza lekara, mora lično dođe na lekarsku komisiju kako bi prvi put dobila invalidska kolica. U zdravstvenom Fondu, međutim, kažu da se osiguranik ne mora pojaviti lično i da se pacijenti kojima je to traženo obrate njima.

NOVI SAD – Gledateljka čiji identitet je poznat redakciji, potražila je našu pomoć, pošto se suočila sa zahtevom da njena nepokretna majka, i pored nalaza lekara, mora lično da dođe na lekarsku komisiju kako bi prvi put dobila invalidska kolica. U zdravstvenom Fondu, međutim, kažu da se osiguranik ne mora pojaviti lično i da se pacijenti kojima je to traženo obrate njima.

U tom slučaju samo za prevoz bolesnika koji leži morate platiti gotovo četiri hiljade dinara. Članica komisije, koja je prema rečima naše gledateljke, izašla da vidi pacijentkinju, pitala ju je da li može da pomeri nogu, iako je dobila kompletnu medicinsku dokumentaciju. Pacijentkinja je odgovorila da ne može i tako je završen „uvid“ u njeno zdravstveno stanje.

„Ako je toj osobi zaista teško, a nema kolica da dođe, onda je nerealno očekivati da vam se neko pojavi na komisiji, ako vi treba da mu odobrite kolica prva koja će dobiti“, kaže za RTV psihološkinja Tatjana Stojšić Petković.

I u Fondu kažu da takvu obavezu osiguranici nemaju.

„Overa obrasca za invalidska kolica vrši se uz revers – pismenu izjavu osiguranog lica ili osobe koja je donela obrazac na overu, da će pomagalo koje je po overenom obrascu bude preuzeto biti vraćeno matičnoj filijali u roku od 90 dana po prestanku potrebe za korišćenjem pomagala za ili po isteku utvrđenog roka trajanja za pomagalo“, stoji u saopštenju Fonda.

Iz navedenog proizilazi da nije obavezno prisustvo osiguranog lica na lekarskoj komisiji radi davanja ocene opravdanosti propisanog pomagala.

Tatjana Stojšić Petković, koja se inače bavi problemima zapošljavanja i rehabilitacije, u razgovoru za RTV kaže da su lica sa invaliditetom suočena i sa drugim problemima.

„Ako se osoba kreće u kući, manje je pokretna u kolicima, manje izlazi, nije zaposlena, onda je u redu da kolica traju određeno vreme, ali ako ste aktivni, malo je verovatno da će kolica trajati do sedam godina“, ukazuje ona.

Naša sagovornica takođe napominje da se ne rešavaju problemi u vezi sa regulisanjem saobraćaja i komplikovanim procedurama izdavanja ortopedskih pomagala što bi omogućilo osobama sa invaliditetom lakše kretanje, odnosno kvalitetniji život.

www.youtube.com/watch?v=Y5SWBvwtOcQ

Оставите одговор