„Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“

Forum mladih sa invaliditetom i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije pozivaju Vas na lokalnu debatu „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, koja će se održati u petak, 07.03.2014, u In Centru – Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju (ul. Cara Lazara 5-7),sa početkom u 12:00h.

Poštovana/i,

Forum mladih sa invaliditetom i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije pozivaju Vas na lokalnu debatu „Mogućnosti unapređenja politika u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, koja će se održati u petak, 07.03.2014, u In Centru – Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju (ul. Cara Lazara 5-7),sa početkom u 12:00h.

Cilj diskusije jeste prikupljanje informacija o procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom od strane više aktera, koje će biti osnova za kreiranje preporuka za unapređenje politika u oblasti zapošljavanja. Na debati će biti predstavljeni i rezultati istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada: problemi sa ponudom i potražnjom rada, problemi sa posredovanjem na tržištu rada, preporuke za povećanje aktivizma osoba sa invaliditetom, kao i preporuke za povećanje zaposlenosti i kvaliteta zaposlenosti osoba sa invaliditetom.

Molimo Vas da u prilogu pronađete poziv i više informacija o događaju.

Svoje prisustvo možete potvrditi do srede, 05.03.2014, do 16:00h.

Hvala na saradnji,

Srdačan pozdrav,

Jovana Krivokuća-Milovanović

Izvršna direktorka

 Forum mladih sa invaliditetom

Lokalna debata Beograd poziv

 

Оставите одговор