Uslov EU: Uslove rada mladih, trudnica, invalida uskladiti sa propisima EU

Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu oblasti su koje treba uskladiti sa evropskim zakonodavstvom, utvrđeno je tokom eksplanatornog skrininga u Briselu za poglavlje 19 “Socijalna politika i zapošljavanje”, koji se završio 12. februara.

Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu oblasti su koje treba uskladiti sa evropskim zakonodavstvom, utvrđeno je tokom eksplanatornog skrininga u Briselu za poglavlje 19 “Socijalna politika i zapošljavanje”, koji se završio 12. februara.

Deo obaveza Vlade Republike Srbije jeste da do kraja godine donese program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike i da bude usaglašen sa strategijom Evropa 2020.

– Naša delegacija je zadovoljna svim prezentacijama koje su eksperti Evropske komisije pripremili i već smo ustanovili dinamiku kojom nadalje treba raditi, jer je bilateralni skrining zakazan već za drugu polovinu juna. Zaključeno je da u ovoj oblasti imamo solidnu usklađenost s propisima EU, a najveći deo propisa koji treba uskladiti odnosi se na bezbednost i zdravlje na radu i radne odnose, odnosno Zakon o radu – kaže Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada i predsednica Pregovaračke grupe 19.

Oblasti koje treba uskladiti i implementirati u ove zakone jesu radno vreme, uslovi rada, zaštita mladih na radu, posebne mere kojima se podstiče unapređivanje zdravstvene zaštite trudnica i porodilja, zatim politika zapošljavanja, socijalna inkluzija i socijalna zaštita, segment koji se odnosi na osobe sa invaliditetom, kao i odredbe koje se tiču antidiskriminacije.

– Već spremamo novu strategiju za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, a imamo i deo koji se odnosi na nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Dokumenta moraju da budu spremna do juna, kada je zakazan bilateralni skrining – napominje državna sekretarka.

Sastanak eksplanatornog skrininga za poglavlje 19 “Socijalna politika i zapošljavanje” počeo je u ponedeljak u Briselu, a delegaciju Srbije čine predstavnici Ministarstava rada, zdravlja i energetike, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva pri Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, Kancelarije za evropske integracije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

EU predstavljaju eksperti iz Direkorata za zapošljavanje i jednake mogućnosti i Direktorata za proširenje. U okviru ekplanatornog skrininga eksperti EU članovima pregovaračkog tima zemlje kandidata predstavljaju evropska pravila, a bilateralni skrining, zakazan za jun ove godine, je etapa u kojoj zemlja kandidat predstavlja svoje viđenje usklađenosti.

 

 

Оставите одговор