Prvi korak ka zaposlenju

Informatička obuka za invalide

Vršac: Vršečka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje organizuje brojne obuke i kurseve za stručno osposobljavanje lica sa spiska evidencije onih koji nemaju zaposlenje.

Ovih dana počela je obuka za rad na računarima namenjenim osobama sa invaliditetom.

Šestoro polaznika u narednih mesec dana imaće po 90 časova, da savladaju osnove rada na računaru, a sledi provera znanja i dobijanje sertifikata o završenoj obuci.

– Ova obuka ima za cilj da pomogne osobama iz različitih grupa da se stručno osposobe za lakše nalaženje radnog mesta ili postanu konkurentniji na tržištu rada. U pozivu za ovu obuku pravo na ovu vrstu obuke imala su sva lica sa invaliditetom iz naše opštine koja su na evidenciji naše filijale sa najmanje završenom srednjom školom – rekla je PR saradnica za zapošljavanje Zorica Milošević.

Оставите одговор