Zahtevi za parking mesta za osobe sa invaliditetom od 3. februara

25

Od 3. februara moći će da se podnesu zahtevi za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom za ovu godinu.

Od 3. februara moći će da se podnesu zahtevi za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom za ovu godinu.

To se može učiniti u Kancelariji za osobe sa invaliditetom, koja se nalazi na Trgu slobode 3, na prvom spratu Poslovnog centra „Apolo“.

Uz zahtev se prilaže slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokumenata: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Oni koji su ostvarili pravo na korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom u 2013. godini uz zahtev prilažu samo fotokopiju saobraćajne dozvole i sliku osobe sa invaliditetom. Za nove korisnike, nalepnica za označavanje vozila preuzima se u Kancelariji za osobe sa invaliditetom u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva.

Zahtev za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za korišćenje parking mesta za osobe sa invaliditetom za 2014. godinu se može preuzeti na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs.

Parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije i cerebralne paralize koja za kretanje koristi invalidska kolica, lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i osobe na dijalizi.

 

Оставите одговор