Škola veb veština, preduzetništva i novinarstva za osobe sa invaliditetom

Udruženje novinara Srbije (UNS) uz pomoć Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija sprovelo je tromesečni projekat (oktobar 2013. – januar 2014.) „Onlajn Škola veb veština, preduzetništva i novinarstva (škola na daljinu) za osobe sa invaliditetom“.

Udruženje novinara Srbije (UNS) uz pomoć Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija sprovelo je tromesečni projekat (oktobar 2013. – januar 2014.)„Onlajn Škola veb veština, preduzetništva i novinarstva (škola na daljinu) za osobe sa invaliditetom“.

Škola je polaznike obučavala za rad na vebu. Stekli su znanje iz oblasti veb etike, prava, internet marketinga i PR-a, veb preduzetništva, a obučavani su i za pokretanje sopstvenog biznisa na internetu. Polaznici su na interaktivan način, kroz predavanja i vežbe, prošli osnove pisanja za veb, veb dizajn i multimedijalne sadržaje, marketing i PR i rad na društvenim mrežama.

Cilj Škole veb veština, preduzetništva i novinarstva bio je inkluzija osoba sa invaliditetom i poboljšanje njihovog položaja u društvu zahvaljujući osposobljavanju za obavljanje bolje plaćenih poslova na tržištu rada.

Pohađanje škole polaznike je učinilo konkurentnijim na tržištu, jer ih je osposobilo za poslove koji su sve traženiji i bolje plaćeni od uobičajenih poslova za koje se angažuju osobe sa invaliditetom.

Kvalitetno pisanje za veb, znanja iz oblasti administriranja veb sajta i kolaboracije na vebu olakšavaju osobama sa invaliditetom pokretanje sopstvenih projekata, što takođe može biti značajan izvor prihoda. Stoga je cilj škole da osim osposobljavanja za rad na vebu polaznike motiviše i na pokretanje samostalnog biznisa ukazivanjem na brojne uspešne primere kako može da se zaradi na vebu.

Оставите одговор