Od zajednickih interesa do specifičnih potreba

Učlanjeno oko sedam hiljada hendikepiranih osoba, ima ih još neevindetiranih.Krajem kalendarske godine svode se rezultati ostvareni u proteklom razdoblju.

Krajem kalendarske godine svode se rezultati ostvareni u proteklom razdoblju. Savet osoba sa invaliditetom u našoj opštini koja okuplja 18 srodnih organizacija takođe podvlači crtu ispod svojih aktivnosti. Savet objedinjuje delovanje ovih organizacija u koje je učlanjeno ukupno oko sedam hiljada ljudi, a na ovom području ima još neevidentiranih.

– Savet koordinira rad u rešavanju zajedničkih problema i zastupa članove u realizovanju interesa od značaja za sve njih – napominje Ivan Zarić, predsednik ovog tela.

– To činimo najpre u saradnji sa lokalnom samoupravom, ali i sa nadležnim pokrajnskim i republičkim organima. Angažovani smo združeno prilikom izlaza za udovoljavanje potreba, specifičnih pojedinim kategorijama hendikepiranih osoba.

Zapaženi uspesi su postignuti na otklanjanju barijera na javnim mestima i predstoji još napora na tom polju. Početkom ove godine pomoću donacije NIS-a postavljen je lift u zgradi Skupštine opštine Kikinda. Stalna akcija na obezbeđivanju  parking mesta za motorna vozila osoba sa invaliditetom, podrazumeva zalaganje sa MUP-om da se poštuju propisi koji to nalažu. U našem gradu zasad postoji oko 40 parking mesta za te namene.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, predsednik Opštine Pavle Markov priredio je 2. decembra prijem za delegacije organizacija osoba sa invaliditetom. Bilo je 98 zvanica, a program su pripremili i izveli članovi organizacije amputiraca koja slavi petogodišnjicu svog osnivanja. Na toj svečanosti uručena su priznanja zaslužnim za uspešno organizovanje manifestacije „Opasuljivanje“, koja je ove godine održana deseti, jubilarni put.

– I pre nego što je formiran Savet pre devet godina, tadašnji prvi ljudi naše opštine praktikovali su taj prigodni godišnji susret sa predstavnicima osoba sa invaliditetom, čime smo počastvovani – kaže Ivan Zarić.

Predviđeno je da se održi do kraja i sastanak sa predsednikom Opštine Kikinda na kojem će ga čelnici Saveta osoba sa invaliditetom upoznati sa svopjim planom rada za narednu, 2014. godinu.

Оставите одговор