POMOĆ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: Aplikacija o pristupačnosti objekata

Koristeći ovu aplikaciju, osobe koje su u kolicima mogu, uz pomoć mobilnih telefona da provere da li im je određeno mesto ili institucija dostupno ili nedostpuno.

Koristeći ovu aplikaciju, osobe koje su u kolicima mogu, uz pomoć mobilnih telefona da provere da li im je određeno mesto ili institucija dostupno ili nedostpuno. I Bus plus je, unapređenjem svoje aplikacije, omogućio osobama sa invaliditetom da saznaju kada na određenu stanicu stiže vozilo opremljeno rampom.

Đorđe Jović, paraplegičar, i Udruženje za reviziju pristupačnosti, izradili su aplikaciju za pametne telefone koja mapira institucije nedostupne osobama u kolicima. Kako ističu iz ovog udruženja, iako su vidljivi napori nadležnih da objekti i javne površine budu pristupačne, situacija na terenu je daleko od prihvatljive u odnosu na ono što bi moglo da se uradi.

Đorđe Jović, koji se bavi savremenim tehnologijama, objašnjava da je ova aplikacija praktično vodič onima koji, kako kažu, ne mogu da pristupe mnogim institucijama.

– Koristeći ovu mapu, možemo uz pomoć mobilnih telefona da proverimo da li je određeno mesto ili institucija dostupno ili nedostpuno osobama u kolicima. U mapiranju svi mogu aktivno da učestvuju. Primera radi, kada se kreću gradom i uvide da je neko mesto nedostupno, to može odmah da ubeleži. Mapa se svakodnevno ažurira i dopunjava. Svi koji žele da pomognu, aplikaciju mogu besplatno da skinu sa “Gugl pleja” i počnu da označavaju – kaže Jovanović.

Institucije i objekti na ovoj mapi svrstani su u tri kategorije: dostupni, nedostupni i delimično dostupni. Delimično dostupan objekat je, primera radi, kafić na dva sprata.

Vidan Danković, direktor Udruženja za reviziju pristupačnosti, dodaje da je ljudima u kolicima je teško da posete većinu institucija.

Institucije su generalno nedostupne, odnosno, na prste se mogu pobrojati one koje jesu. Primera radi, u skoro polovinu sudova osobe koje koriste kolica ne mogu da uđu. Naše je da ukažemo na nedostatke, a kasnije bi te probleme trebalo da reši država – kaže Danković i dodaje da se sve informacije o mapi pristupačnosti mogu naći i na sajtu www.pristupacnost.org.

Trenutno je u toku obuka predstavnika organizacija u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu i Prijepolju, kako bi se svi upoznali sa ovom platformom.

– Problem je što državna uprava i lokalna samouprava rešavanju problema pristupnosti objekata ne pristupa planski. Uklanjanje arhitektonskih barijera je sporadično i sporo, a od osoba sa invaliditetom se očekuje da obezbede novac, arhitektonske projekte, radnu snagu, ekspertizu, što je naravno u našim uslovima veoma teško i vrlo malo organizacija to uspeva. Ovo je posebno poražavajuće jer od pristupačnog okruženja korist imaju svi i stariji ljudi kojih je sve više, trudnice, roditelji sa decom u kolicima, turisti – kaže Vidan Danković.

Najnovija verzija Bus plus aplikacije za mobilne uređaje sada, takođe, prikazuje i kada nailaze vozila opremljena rampom za osobe sa invaliditetom. Odabirom ikonice u donjem desnom uglu mape na aplikaciji, prikazuju se samo vozila koja sadrže funkcionalnu rampu za pristup invalidskih kolica.

Svaki tip vozila ima svoju boju ikonice (tramvaji – crvenu, autobusi – plavu, trolejbusi – narandžastu), a prilikom lociranja na mapi, automatski se prikazuju brojevi linija sa njihovim nazivom.

Оставите одговор