Konferencija „Inkluzija sada“

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održana je konferencija „Inkluzija sada“, na kojoj je učestvovao predstavnik Kancelarije za osobe sa invaliditetom Grada Novog Sada, Nenad Ćirić.

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održana je konferencija „Inkluzija sada“, na kojoj je učestvovao predstavnik Kancelarije za osobe sa invaliditetom Grada Novog Sada, Nenad Ćirić.

Tom prilikom, on je upoznao javnost sa položajem osoba sa invaliditetom u gradu i predstavio rad Kancelarije za osobe sa invaliditetom koja funkcioniše u okviru Gradske uprave za socijalnu i dečju zaštitu. U njegovom izlaganju je posebno istaknuta činjenica da je formiranjem Kancelarije za osobe sa invaliditetom, Grad Novi Sad postao prvi grad u Srbiji koji je na neposredan način uspostavio interaktivan kontakt sa tom populacijom.

Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Novog Sada i predstavlja organizaciju koja u epicentar rada stavlja potrebe osoba sa invaliditetom. U delokrug rada Kancelarije spadaju pružanje brzih odgovora i informacija strankama i udruženjima osoba sa invaliditetom, praćenje konkursa i saradnja sa potencijalnim domaćim i stranim donatorima, prikupljanje podataka za izradu godišnjeg programa sprovođenja Akcionog plana pristupačnosti, kao i učešće u izradi softverskog programa za vođenje evidencije pristupačnosti.

Konferencija je održana u organizaciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Saveza studenata medicinskog fakulteta i Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom.

Оставите одговор