Subotica: 380 invalida na evidenciji nezaposlenih

0

U Subotici je trenutno nezaposleno 380 osoba sa invaliditetom, ali se ipak primećuje pozitivan trend u njihovom zapošljavanju, rečeno je u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Subotici

Kako je ocenjeno, za osobe sa invaliditetom je karakteristično da se samo mali broj lica zapošljava u okviru svoje kvalifikacije ili stručne spreme, već se najčešće zapošljavajuju prema svojim očuvanim psihofizičkim mogućnostima.

Tako je od početka godine zaposleno 106 osoba sa invaliditetom, od toga 36 žena.

U toj službi naglašavaju da je posredstvom mera aktivne politike zapošljavanja zaposleno 48 invalida, a njih 58 je zaposleno uz direktno posredovanje. Na određeno vreme zaposleno je 73 lica, od toga 22 žene, a na neodređeno vreme 24 lica, od toga 10 žena.

Neki od programa koje NSZ nudi za pospešivanje zapošljavanja uključuju i podsticaj za zapošljavanje osoba sa invaliditetom su javni radovi, stručna praksa, subvencija zarada za prvo zaposlenje i prilagođavanje radnih mesta, kao i oslobađanje dela poreza i doprinosa u trajanju do tri godine.

Ove godine u obuke za tržište rada uključeno je pet lica iz ove kategorije, a isti broj njih je uključen i u obuke za na zahtev poslodavca.

Zanimljivo je da su invalidi obučavani, između ostalog i za operatere u proizvodnji šavnih cevi, koje se izvodila u nemačkoj kompaniji sa pogonom u Subotici “Kontitek fluid Srbija”, nakon čega su četiri invalida dobila posao.

U subotičkoj filijali NZS napominju se primećuje se pozitivan trend u zapošljavanju invalida, i to od momenta početka primene zakona koji predviđa obavezu da poslodavci imaju zaposlenu jednu osobu sa invaliditetom ako broj zaposlenih prelazi 20.

Tako je u toku 2009. godine zaposleno 26 osoba sa invaliditetom, a već u 2010. godini zaposleno je čak 126 invalida, u 2011. godini njih 144, a u 2012. godini ta brojka se popela na 274.

Međutim, najveći broj osoba sa invaliditetom, gotovo polovina evidentiranih, ima tek prvi stepen stručne spreme, što oslikava nepovoljan trend u obrazovanju tih lica – ocenjuju u NSZ.

Оставите одговор