Stefanović: Briga o deci je najvažniji zadatak

Diskriminacija dece u Srbiji raširena je pojava posebno kada je reč o romskoj deci i deci sa invaliditetom, a zadatak Srbije je da tu diskriminaciju iskoreni, poručili su danas učesnici javnog slušanja u Skupštini Srbije.

– Briga o deci je najvažniji zadatak, a država je dužna da obezbedi podjednaku mogućnost svakom detetu za dostojanstveno odrastanje – rekao je predsednik parlementa Nebojša Stefanović.

Strateški cilj države, kako je naglasio, je stvaranje zdravog društva koje će imati nultu toleranciju na svaki oblik nasilja.

– Odsustvo diskriminacije je standard koji moramo da ispunimo. Samo udruženi u ostvarivanju zajedničkog cilja uspećemo da stvorimo tolerantnije društvo za našu decu u kome će moći da izražavaju različitosti i razvijaju svoje potencijale – naglasio je Stefanović.

Skupština će, kako je rekao, u narednom periodu posvetiti pažnju kontroli primene propisa i izmenama onih kada se uoči da je to neophodno. On je posebno ukazao na značaj delovanja Ministarstva prosvete, kako bi se pre svega kroz obrazovni sistem vodila borba protiv diskriminacije.
Napomenuo je da je parlament do sada usvojio zakon o zabrani diskriminacije, ali i zakone koji se odnose na pojedinačne grupe poput zakona o sprečavanju osoba s invaliditetom i zakona o ravnopravnosti polova.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić ukazala je na to da sama predaja izveštaja o disrkiminaciji dece u Srbiji republičkom parlamentu govori o tome da je diskriminacija raširena pojava i pored toga što Ustav i zakoni to zabranjuju.
Ona je ukazala da su među decom raširene predrasude i stereotipi, a deca sa tim nisu rasla, već su ih stariji tome naučili.
Da u Srbiji, pored dobrog antidiskriminatorskog zakonodavstva, ipak u praksi postoji diskriminacija, ukazao je i direktor UNICEF-a za Srbiju Mišel Sen Lo.
On je rekao da konvencija za prava deteta obavezuje sve države da se bore protiv diskriminacije, ali da se može primetiti da u Srbiji postoji diskriminacija pre svega prema romskoj deci i deci s invaliditetom.
– Zaštita prava sve dece posebno marginalizovane predstavlja osnovu programa UNICEF-a za Srbiju, a UNICEF pomaže školama da stvore kapacitete da prime tu marginalizovanu decu – rekao je Sen Lo, koji je naveo da je do sada dosta urađeno, ali da je potrebno još dosta uraditi u borbi protiv diskriminacije dece.
Na javnom slušanju koje je organizovao skupštinski Odbor za prava dece, članovi panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti pod nazivom „Isterivači diskriminacije“ predstavili su taj izveštaj poverenika o diskriminaciji.
U njemu se navodi da je ta institucija od 2011. do oktobra ove godine pokrenula devet antidiskriminacionih parnica od kojih su se četiri odnosile na diskriminaciju dece i mladih.
U izveštaju se, takođe, navodi da je poverenik do sada podneo 10 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka od kojih su se tri odnosila na decu, ali da se pokazalo da prekršajni sudovi nisu bili ažurni po tim zahtevima, pa su neki trajali skoro dve godine. Neki postupci pokrenuti tokom 2012. još nisu okončani.
Takođe, poverenik za zaštitu ravnopravnosti do sada je dao ukupno 149 preporuka od kojih su četiri bile vezane za decu.
U izveštaju se ističe da su diskriminaciji izložena najčešća romska deca, deca sa smetnjama u razvoju i deca sa invaliditetom, kao i da su najčešće diskriminisana u oblasti obrazovanja.
U preporukama koje se navode u izveštaju traži se da se iz nastavnog materijala uklone sadržaji koji podržavaju stereotipe i predrasude kao i da se obezbedi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju za svu decu i mlade bez diskriminacije.

 

Takođe se preporučuje da se u nastavne programe integrišu teme koje razvijaju kulturu mira, tolerancije, razumevanja i uvažavanja različitosti, rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju.

Оставите одговор