Zapošljavanje mladih sa invaliditetom

0

Socijalna inkluzija
U našoj zemlji svaka druga mlada osoba nema posao, a u tako teškoj situaciji posebno su ugrožene osetljive grupe kao što su mladi sa invaliditetom.

U našoj zemlji svaka druga mlada osoba nema posao, a u tako teškoj situaciji posebno su ugrožene osetljive grupe kao što su mladi sa invaliditetom.

Osim nedostatka radnih mesta i neadekvatnih kvalifikacija, veliki problem predstavlja i loša koordinacija između službi čiji je zadatak da im pružaju podršku u procesu obrazovanja i zapošljavanja. Velika prepreka u traženju posla za ove mlade ljude je i neadekvatna arhitektonska dostupnost. Sa kakvim se sve problemima suočavaju mladi sa invaliditetom u potrazi za poslom, i kako civilni sektor pomaže da se ove prepreke prevaziđu, za Evronet otkriva Gordana Lazarević.

Osim nedostatka radnih mesta i neadekvatnih kvalifikacija, veliki problem predstavlja i loša koordinacija između službi čiji je zadatak da im pružaju podršku u procesu obrazovanja i zapošljavanja.

Оставите одговор