Veće šanse za zapošljavanje

0

Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu, koji je u skupštinskoj proceduri, previđa podsticaje za zapošljavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama, kojih u Srbiji ima više od 90 hiljada. Postoji mnogo poslova koje ove osobe mogu da rade, kažu u humanitarnim organizacijama.

Prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, u Srbiji ima više od 90.000 osoba sa intelektulanim poteškoćama. Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu koji je u skupštinskoj proceduri, predviđa olakšice i podsticaje za zapošljavanje tih osoba. Inače, u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta.

David Janković živi u prihvatilištu za odrasle. Više od godinu dana prodaje časopis „Lice ulice“ koji ta humanitarna organizacija štampa kao direktnu podršku upošljavanju socijalno ugroženih osoba.

Janković kaže da dnevno može da zaradi „trista, četristo pedeset, nekada sedamsto predeset dinara“.

Kordinator Nikoleta Kosovac napominje da je „Lice ulice“ deo međunarodne asocijacije uličnih novina i ističe da postoji preko sto dvadeset sličnih novina u više od četrdeset zemalja.

„Ulične novine su novine koje prodaju pripadnici marginalizovanih grupa. Pedeset posto od svakog prodatog broja ide direktno njima, a ostatak se koristi za štampanje novih brojeva i nekih dodatnih programa za njih“, objašnjava Kosovac.

Udruženje „Naša kuća“ koje su osnovali roditelji dece ometene u razvoju već deset godina radi na principima socijalnog preduzetništva. Uz pomoć radnog asistenta, ovde radi deset mladih sa smanjenom intelektualnom sposobnošću.

Predsednica „Naše kuće“ Anica Spasov kaže da država i pored novousvojenih zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, njih nije prepoznala kao radno sposobne.

„Jedan deo zakona koji se odnosi na osobe sa fizičkim invaliditetom vrlo je savremen. Podrazumeva kvotni sistem, karijerno vođenje posla. Međutim, za osobe sa intelektualnim teškoćama i dalje se predviđaju radni centri u kojima bi se oni samo radno angažovali i ti se krug završava“, objašnjava Spasov.

U „Našoj kući“ smatraju da postoje radna mesta koja ovi ljudi mogu da „pokrivaju“, dodaje predsednica tog udruženja.

Predlogom novog zakona o socijalnom preduzetništvu država predviđa i podsticajne mere za efikasnije upošljavanje ljudi iz svih socijalno ranjivih grupa.

Brankica Janković iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike navodi da preduzeće može postati socijalno ukoliko zapošljava 80 odsto ljudi koji su, „u smislu zakona“, korisnici socijalne zaštite.

„Na primeru preduzeća od 10 ljudi – osam mora biti iz kategorije teže upošljivih građana“, objašnjava Janković.

Dodaje da ta preduzeća imaju pogodnosti kada je reč o javnim nabavkama, ali i pogodnosti po pitanju poreske politike.

U Evropi danas postoji više od 2.000.000 miliona socijalnih preduzeća u kojima radi više od 11 miliona ljudi.

Оставите одговор